header.home link

BelOrta onderzoekt exportmogelijkheden voor fruit en groenten in Senegal

Afgelopen week reisden een aantal bedrijven naar Senegal om er onder leiding van prinses Astrid een economische missie bij te wonen. Eén van de aanwezige bedrijven was fruit- en groenteveiling BelOrta dat er vooral op zoek ging naar opportuniteiten voor de afzet van appelen en peren, maar ook van groenten en zacht- en steenfruit.

28 mei 2023  – Laatste update 28 mei 2023 14:35
Lees meer over:
BelOrta neemt deel aan economische missie Senegal prinses Astrid_BelOrta

Van 21 tot 25 mei bezocht de delegatie het Afrikaanse land op zoek naar exportmogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Vandaag staat het land in de top vijf van Vlaamse exportbestemmingen op het Afrikaanse continent. Bovendien profileert het land zich ook meer een meer als transporthub en logistieke draaischijf voor de regio. Het land is heel ambitieus omtrent de ontwikkeling van zijn economie. Het wil een belangrijke plaats op de economische en politieke wereldkaart gaan innemen. Het ‘Plan Sénégal Emergent’ en de uitbouw van de stad Diaminado zijn daarvan getuige.

BelOrta was één van de deelnemende bedrijven aan de economische missie. “Door deel te nemen aan dergelijke missies wil BelOrta haar rol opnemen in de verdere ontwikkeling van een zo breed mogelijke markt voor groenten en fruit van haar leden”, legt Didier Lepoutre, hoofdmarktontwikkeling bij BelOrta, uit. “Met de integratie van heel wat extra fruitproductie voor de deur is het meer dan ooit belangrijk dat we blijven inzetten op het verder uitrollen van bestaande markten, maar ook op het vinden van extra afzetkanalen.”

BelOrta is tijdens de missie vooral op zoek gegaan naar afzetmogelijkheden voor hardfruit. Daarnaast werd ook gekeken naar de mogelijkheden voor de export voor groenten en voor zacht- en steenfruit voor het groeiende toerisme en de expatmarkt in Senegal. Vandaag maakt het toerisme al 10 procent van het nationale BBP uit van het land.

Het ontwikkelen van nieuwe markten is een werk van lange adem, zo is te horen bij BelOrta. “Een deelname aan zo’n missie vergt enkele maanden voorbereiding”, vertelt Lepoutre. Tijdens de missie zelf komt het er vooral op aan om veel bij te leren over het land, er mensen leren kennen en inzicht te krijgen in logistieke processen. “Zo hebben we heel wat B2B-gesprekken gehad met diverse partijen. We hebben niet alleen potentiële handelspartners ontmoet, maar we hebben ook contacten gelegd met lokale overheden en bezoeken gebracht aan logistieke partijen”, verduidelijkt Lepoutre.

Concrete afspraken of contracten heeft BelOrta nog niet op zak. “Dat was ook niet meteen de bedoeling. Nieuwe markten aanboren verloopt in verschillende fasen”, legt commercieel directeur Jo Lambrecht uit. “Deelname aan de handelsmissie was een eerste stap. Die heeft ons geleerd dat er interesse is in onze producten. De komende maanden werken we verder aan de follow-up. Dat is werk van lange adem. Of we effectief ook groenten en fruit gaan exporteren naar Senegal, zal de tijd moeten uitwijzen.”

VLAM: Senegal is voorlopig nog kleine exportbestemming voor agrovoedingsproducten

Uit cijfers van VLAM blijkt dat minder dan één procent van de totale export van Belgische agrovoedings- en sierteeltproducten naar Senegal gaat. Daarmee is het land een kleine exportbestemming. Toch is er over een periode van  jaar wel een sterke opmars in de export van België naar Senegal vast te stellen, al was er de laatste jaren opnieuw een stabilisatie. In volume uitgedrukt is er zelfs sprake van een daling. Dat is vooral te wijten aan dalende exportvolumes voor graanproducten, vast biet- en rietsuiker en uien en wortelen.

Zowel uitgedrukt in waarde als in volume gaat het bij de Belgische export van agrovoedings- en sierteeltproducten naar Senegal voornamelijk om volgende producten: zuivelproducten, margarine en spijsvetten, aardappelbereidingen, graanproducten, veevoeders, verwerkte groenten, vaste biet- en rietsuiker en verse wortelen en rapen (vooral in volume).

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: BelOrta

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek