header.home link

Belgische ForwardFarm van Bayer heeft wereldwijde uitrol gekregen

6 december 2021

Wat ooit begon als een Belgisch project, is inmiddels over de hele wereld uitgerold. Vijf jaar na de start van Hof Ten Bosch in Huldenberg als eerste ForwardFarm, telt het Bayer-netwerk van proefboerderijen inmiddels 26 filialen over de hele wereld. Alleen al vorig jaar kwamen er zes nieuwe 'farms' bij. Carbon farming en het terugdringen van de klimaatimpact van landbouw zijn op het moment de twee belangrijke onderzoekslijnen.

Lees meer over:

Vijf jaar geleden begon Bayer met het opbouwen van haar mondiale ForwardFarming-netwerk van bedrijven waar duurzame landbouwtechnieken en -producten getest worden in praktijkomstandigheden. Inmiddels telt het netwerk filialen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Chili.

De basis voor het concept werd in België gelegd. In Huldenberg, nabij Brussel, ging de chemiereus een partnerschap aan met het akkerbouwbedrijf Hof ten Bosch van de gebroeders Peeters, waar onder meer aardappelen worden geteeld. De ForwardFarm werd ondertussen bezocht door 10.000 mensen, waaronder collega-boeren en teeltadviseurs, maar ook onderzoekers, beleidsmakers, klanten en andere geïnteresseerden.

“Boeren aan het stuur”

De Belgische duurzaamheidsmanager Marc Sneyders van Bayer nam vijf jaar geleden het initiatief voor het ForwardFarm-project. “Toen we begonnen, had ik geen idee dat er zoveel interesse zou zijn in wat we doen”, zegt hij. De interesse zou volgens Bayer nog steeds in de lift zitten. Het bedrijf benadrukt dat de ondernemer in de samenwerking zelf aan het roer blijft staan. “De ForwardFarms zijn dus geen proefboerderijen van Bayer.”

Binnen het project van Bayer werd in 2016 ook de Leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’ opgericht. Een team van UGent voert daarbij op de Hof ten Bosch proeven uit rond precisielandbouw en biodiversiteit.

De chemiereus wil met het netwerk van praktijkbedrijven onder andere duidelijk maken dat productiviteit en duurzaamheid geen tegenstrijdigheden zijn. “Het netwerk is gebouwd op lokale partnerschappen en dient als instrument om te laten zien dat je tegelijkertijd de productiviteit kunt verhogen en de ecologische voetafdruk kunt verkleinen.”

Volgens Bayer is het initiatief zowel voor de landbouw zelf als voor de burger belangrijk. “Het is een feit dat de maatschappij en landbouw uit elkaar gegroeid zijn”, vervolgt Sneyders. “Binnen de landbouw zelf is er zeker ook een debat over wat duurzaam is of kan en wat niet. Je kunt als bedrijf wel zeggen dat een hoge productiviteit en duurzaamheid samen kunnen gaan. Maar als je het kunt laten zien, is dat nog sterker.” Op de boerderijen in het netwerk wordt er een tweesporenbeleid toegepast. “We kijken niet alleen naar een zo effectief en spaarzaam mogelijke inzet van gewasbescherming, maar ook naar robuuste gewassen – dus veredeling, landbouwtechnieken en digitale tools die percelen in kaart brengen”, aldus Sneyders.

Je kunt als bedrijf wel zeggen dat een hoge productiviteit en duurzaamheid samen kunnen gaan. Maar als je het kunt laten zien, is dat nog sterker.

Marc Sneyders - Duurzaamheidsmanager Bayer

Minder gewasbeschermingsmiddelen, hogere opbrengsten

In haar vijfjarig bestaan kan het netwerk al de nodige onderzoeksresultaten overleggen. Het gebruik van GPS-aangestuurde spuit- en pootmachines bij Hof ten Bosch leidde ertoe dat het gebruik van gewasbescherming en meststoffen met 4 procent verminderde. In de aardappelteelt werden bufferstroken en microdammen tussen ruggen aangelegd. Hierdoor nam de bodemerosie en afspoeling van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater met ruim 90 procent af. Door een betere waterspreiding nam bovendien de opbrengst toe met 3 procent.

Het Belgische voorbeeld werd al snel opgepikt door de wereldwijde organisatie van Bayer. Inmiddels is het ForwardFarming-netwerk van 26 boerderijen verspreid over 13 landen en 3 continenten. Zo’n 35.000 bezoekers vonden hun weg naar ForwardFarming-bedrijven. Toen de Covid-19-pandemie kwam, ging ForwardFarming digitaal met virtuele tours en online evenementen. Ook tijdens het coronajaar breidde het netwerk overigens uit: In 2021 werden 6 nieuwe bedrijven toegevoegd aan het netwerk. Voor het eerst zit er nu ook een glastuinbouwbedrijf bij, een Nederlands bedrijf.

Carbon farming en verminderde klimaatimpact landbouw

Bayer geeft aan het netwerk de komende jaren verder te willen uitbouwen. De verdere uitbouw van het netwerk in België staat daarbij niet op de planning. Wel wordt er volgens een woordvoerder gekeken naar de uitbreiding van onderzoeken bij Hof Ten Bosch in Huldenberg. Daarbij zijn carbon farming en een reductie van de klimaatimpact de belangrijkste twee onderzoekslijnen op het moment. De multinational wil onder andere onderzoeken of koolstoflandbouw een verdienmodel kan vormen voor de Europese landbouwers.

Uitgelicht
Landbouw kan een belangrijke motor zijn om CO2 te gaan vastleggen in de bodem via allerlei natuurlijke processen. Door klimaatslim te boeren en koolstof op te slaan in de bode...
29 juni 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek