header.home link

"België rondt weldra kaap van 100.000 ha aardappelen"

5 december 2016
De opmars van de Belgische aardappelverwerkende sector is niet te stuiten. Op 25 jaar tijd verachtvoudigde de hoeveelheid verwerkte aardappelen in ons land. Volgens Romain Cools, secretaris van Belgapom, de Belgische federatie van de aardappelverwerking en -handel, is de kans groot dat we over twee jaar al 4,5 miljoen ton zullen verwerken. Al zal het aardappelareaal dan wel moeten meegroeien. “Ik sluit niet uit dat we weldra de kaap van 100.000 hectare aardappelen in België halen. Maar dat zal niet genoeg zijn, ook het rendement per hectare moet hoger”, klinkt het.
Lees meer over:

De opmars van de Belgische aardappelverwerkende sector is niet te stuiten. Op 25 jaar tijd verachtvoudigde de hoeveelheid verwerkte aardappelen in ons land. Volgens Romain Cools, secretaris van Belgapom, de Belgische federatie van de aardappelverwerking en -handel, is de kans groot dat we over twee jaar al 4,5 miljoen ton zullen verwerken. Al zal het aardappelareaal dan wel moeten meegroeien. “Ik sluit niet uit dat we weldra de kaap van 100.000 hectare aardappelen in België halen. Maar dat zal niet genoeg zijn, ook het rendement per hectare moet hoger”, klinkt het.

De toegenomen wereldwijde vraag naar verwerkte aardappelproducten is de drijvende kracht achter de Belgische aardappelexpansie. “De vraag naar aardappelproducten is enorm. Weet je dat er in China een soort Popeye-achtige figuur is die de consumptie van aardappelen aanprijst?”, zegt Cools. Hij wijst erop dat je voor de aardappelteelt ook minder water en grond nodig hebt in vergelijking met de productie van rijst. Vandaag zetten de Belgische verwerkende bedrijven al een kwart van hun afgewerkt product af buiten de Europese grenzen. Als je enkel kijkt naar diepgevroren aardappelproducten, gaat het zelfs om een derde van de totale productie. “Ik sluit zelfs niet uit dat moesten onze verwerkende bedrijven vandaag dubbel zoveel produceren, we dit ook wel zouden kwijtraken op de wereldmarkt”, aldus de Belgapom-secretaris.

Tussen 2014 en 2015 steeg het Belgische aardappelareaal al van 78.685 hectare naar 89.599 hectare. Ter vergelijking, tien jaar geleden werden er in ons land nog maar 40.000 hectare aardappelen geteeld. Cools is ervan overtuigd dat we binnenkort de kaap van 100.000 hectare aardappelen halen in België. “Gezien de slechte prijzen voor suiker en granen denk ik wel dat we, in de regio’s waar die teelten het traditioneel goed doen, een verdere verschuiving kunnen krijgen naar de aardappelteelt”, klinkt het. “Maar wetende dat niet elke grond geschikt is voor aardappelen en dat er voor de aardappelteelt een verplichte teeltrotatie geldt, is veel meer dan 100.000 hectare niet realistisch.”

Daarom steekt Belgapom de hand uit naar de ganse aardappelsector om samen werk te maken van een groter rendement. “We hebben van ‘Growing through precision technology’ niet voor niets het beursthema van Interpom | Primeurs gemaakt. Door preciezer te werken, kunnen we nog groei realiseren. Groei die bovendien duurzaam is”, aldus Cools. De federatie ziet een belangrijke rol weggelegd voor de onderzoeksinstellingen zoals ILVO, PCA en Inagro. “Zij moeten hun onderzoek oriënteren in de richting van een groter teeltrendement.”

Vragen waar de sector een antwoord moet kunnen bieden zijn onder meer: welke variëteiten zijn geschikt voor ons veranderend klimaat?, welke alternatieven zijn er voor kiemremmers?, hoe interpreteren we de verzamelde data?, hoe kunnen we de opkomst van pootgoed verbeteren?, enz. “De rol van onderzoeksinstellingen is levensbelangrijk voor de aardappelketen. Zij moeten ervoor zorgen dat de boeren competenter worden en een hoger rendement halen. De verdere professionalisering van onze telers biedt voor hen mijn inziens grote kansen”, aldus Cools.

In dat kader verwacht hij ook veel van het ‘Watch it Grow’-project dat Belgapom samen met onder meer VITO, PCA, CRA-W uitvoert. Het resultaat daarvan wordt een app die in het voorjaar van volgend jaar klaar moet zijn. Op basis van satellietbeelden zal die app het rendement van het aardappelareaal in kaart brengen en optimaliseren. “Op die manier kunnen we binnenkort dus per perceel en variëteit over accurate oogstvoorspellingen beschikken wanneer de aardappelen nog op het veld staan”, zegt Cools. “Dat zal de marktwerking ongetwijfeld ook beïnvloeden.”

Lees ook: geVILT: “Over twee jaar verwerken we 4,5 miljoen ton aardappelen”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek