header.home link

App Inagro mikt op duurzamer gebruik gewasbescherming

20 januari 2020
De gewasbeschermingsapp van het West-Vlaamse proefcentrum Inagro wordt voortaan uitgebreid met biologische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden ook de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten meegegeven. “We zien dat land- en tuinbouwers steeds meer op zoek gaan naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen als gevolg van de verdwijning van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale eisen op vlak van residu die toenemen”, zegt Inagro.

De gewasbeschermingsapp van het West-Vlaamse proefcentrum Inagro wordt voortaan uitgebreid met biologische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden ook de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten meegegeven. “We zien dat land- en tuinbouwers steeds meer op zoek gaan naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen als gevolg van de verdwijning van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale eisen op vlak van residu die toenemen”, zegt Inagro.

Het proefcentrum lanceerde de gewasbeschermingsapplicatie in 2016 als digitale opvolger van het boekje ‘Vijanden van gewassen’. Deze gratis app geeft land- en tuinbouwers snel en gemakkelijk de meest actuele informatie over ziekten, plagen en onkruiden in hun teelten en de beheersing ervan. Voor diverse teelten geeft de applicatie een handig overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen en schadebeelden helpen om de ziekte of de plaag te herkennen. In 2019 maakten zo’n 4.000 land- en tuinbouwers gebruik van de gewasbeschermingsapp. Het gebruik is gratis voor de leden van Inagro.

“Alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen winnen aan belang. Enerzijds zien we dat heel wat gewasbeschermingsmiddelen van de markt worden gehaald door de almaar strenger wordende regelgeving. Anderzijds worden ook de afnemers van land- en tuinbouwproducten steeds strenger op vlak van residu en leggen ze extra eisen op die nog verder gaan dan de wettelijke normen”, zegt Ellen Pauwelyn, onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.

Volgens haar leerden gesprekken met telers dat er nood is aan bijkomende informatie over biologische bestrijders omdat die informatie op dit moment niet gemakkelijk terug te vinden is. “In de aardbeiteelt bijvoorbeeld zien we dat heel wat telers vandaag al commercieel beschikbare biologische bestrijders inzetten om hun teelt te beschermen”, weet Pauwelyn. Het is dan ook in deze teelt dat de gewasbeschermingsapp de eerste informatie over biologische bestrijders zal aanbieden. Gaandeweg zal Inagro de app uitbreiden naar andere teelten.

Een bijkomende uitbreiding van de app van Inagro is de informatie over de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten. “Op die manier kunnen landbouwers doordacht beslissen of, en met welk middel, ze zullen ingrijpen om een plaagsoort onder controle te houden en nuttige insecten te sparen”, legt Ellen Pauwelyn uit. Ze wijst erop dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor die nuttige insecten. “Het kunnen natuurlijke vijanden worden van schadelijke insecten waardoor ze voor de landbouwer het vuile werk opknappen.”

Akkerbouwer Guy Verrue besteedt al een aantal jaar extra aandacht aan de nuttige insecten op zijn velden. “In mijn aardappelteelt heb ik de laatste jaren geen insecticiden meer ingezet tegen bladluizen. Daar klaren nuttigen de klus. Op mijn bietenakkers is de bladluisbestrijding terug zeer actueel omdat zaadbehandeling niet meer erkend is. Daar kies ik nu voor gewasbeschermingsmiddelen die de nuttige insecten sparen. Daardoor zijn twee bespuitingen voldoende”, getuigt Verrue.

Concreet moet de gebruiker in de app aangeven om welke teelt en welke plaag het gaat. Daarop verschijnt de lijst van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Bij elk gewasbeschermingsmiddel duidt een kleurcode de schadelijkheid aan voor diverse nuttige insecten die in de teelt voorkomen. “Deze informatie over de neveneffecten kregen we van de firma Biobest, wereldspeler in biologische gewasbescherming en hommelbestuiving”, aldus Pauwelyn.

Meer informatie: Gewasbeschermingsapp Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek