header.home link

ANB vangt Canadese ganzen om populatie in te tomen

29 juni 2020
Om de schade die de Canadese gans aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, gaat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dit jaar opnieuw die ganzen vangen. Na de vangst worden ze met CO2 verdoofd en gedood. De afgelopen 20 jaar heeft de ganzensoort zich massaal voortgeplant. Daarom wordt de populatie ingeperkt, onder meer door bejaging en het schudden of prikken van eieren. Bijkomend gaan de Vlaamse overheid, lokale besturen en terreinbeheerders tijdens de ruiperiode, in juni en juli, dus ook ganzen vangen.
Om de schade die de Canadese gans aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, gaat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dit jaar opnieuw die ganzen vangen. Na de vangst worden ze met CO2 verdoofd en gedood. De afgelopen 20 jaar heeft de ganzensoort zich massaal voortgeplant. Daarom wordt de populatie ingeperkt, onder meer door bejaging en het schudden of prikken van eieren. Bijkomend gaan de Vlaamse overheid, lokale besturen en terreinbeheerders tijdens de ruiperiode, in juni en juli, dus ook ganzen vangen.
Deze gecoördineerde vangst, aangevuld met de andere methodes, vormt een effectieve en economisch rendabele bijdrage aan het ganzenbeheer, blijkt uit een studie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Vandaag komen, volgens de laatste tellingen, in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010, dat zijn er bij benadering 5.000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is ook meer dan gehalveerd.
 
De ganzensoort werd als siervogel vanuit Noord-Amerika ingevoerd. Ze verloren hun natuurlijke trekgedrag en ontsnapten, en in de jaren ‘70 kwamen ze voor het eerst bij ons broeden. In de jaren daarop nam de populatie exponentieel toe.
 
Onze regio heeft tijdens de winter altijd ganzen op bezoek gehad, maar zij trekken door naar het noorden. De Canadese gans is, door haar onnatuurlijke oorsprong, ook tijdens lente en zomer aanwezig. Door hun graasgedrag veroorzaken ze schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze onder andere zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen.
 
De populatie Canadese ganzen wordt daarom beheerd. Om de aangroei in te perken, worden de eieren geschud of geprikt. Op bepaalde plaatsen mag de soort ook bejaagd worden.
 
Hoewel die maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het ganzenbeheer, blijken ze  onvoldoende om de populatie in toom te houden. Daarom worden er ook elk jaar dieren gevangen. Dat gebeurt tijdens de rui, wanneer de ganzen hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven.
 
Een studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wees uit dat ruivangsten, als aanvullende maatregel op het schudden van eieren en jacht, Vlaanderen tegen 2050 minstens twintig miljoen euro aan toekomstige schade besparen.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek