header.home link

Afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden aanzienlijk verstrengd

17 juni 2022

De afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden worden drastisch verstrengd in gans Vlaanderen. Dat laat omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) weten. “Sinds mijn aantreden hanteer ik in beroepsdossiers al de afstandsregels van 500 tot 1.000 meter, hoewel die in 2008 werden versoepeld naar 225 tot 250 meter. Met de beslissing van de Vlaamse regering hierover worden ook andere vergunningsverlenende overheden verplicht dat te doen”, aldus de minister.

pluimveebedrijf Kortessem stikstofarrest

Voor 2008 werd bepaald dat pluimveestallen met meer dan 60.000 dieren rekening moesten houden met een afstand van 500 tot 1 kilometer ten opzichte van woon-, recreatie- of natuurgebieden, in functie van de uitstoot. Dat werd vanaf 2008 versoepeld naar een afstand van 225 tot 250 meter. “De Raad van State oordeelde intussen dat die versoepeling een dermate aanzienlijke achteruitgang met betrekking tot het leefmilieu inhield waarvoor geen enkel motief van algemeen belang zou bestaan”, zo legt Demir uit.

Demir paste die strengere regels van voor 2008 al toe in de beroepsdossiers die op haar bureau terechtkwamen, maar nu wordt dit ook omgezet in wetgeving. “De voltallige Vlaamse regering verankert deze ruimere afstandsregels nu ook in de VLAREM-regelgeving waardoor alle vergunningsverlenende overheden die moeten volgen”, luidt het. Concreet gaan de geldende afstanden van 225 tot 250 meter naar 500 tot 1.000 meter, al naar gelang de reductietechnieken die worden toegepast.

Als het gaat om de inplanting van intensieve agro-industriële veeteeltbedrijven pleiten sommigen altijd voor een zo soepel mogelijk vergunningenkader. Het is geen wonder dat de regels die dat mogelijk maakten nadien kaduuk blijken

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Volgens de minister wordt op deze manier de rechtszekerheid hersteld. “We voorkomen ook overmatige hinder ten aanzien van de bewoners nabij agrarisch gebied. Als het gaat om de inplanting van intensieve agro-industriële veeteeltbedrijven pleiten sommigen altijd voor een zo soepel mogelijk vergunningenkader, ongeacht de hinder die het veroorzaakt. Het is geen wonder dat de regels die dat mogelijk maakten nadien kaduuk blijken. Om mens en milieu beter te beschermen verstrengen we dan ook opnieuw voor gans Vlaanderen”, besluit Demir.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek