header.home link

Afschaffing btw-forfait leidt niet tot afschaffing landbouwforfait

20 januari 2022

Vanaf 1 januari 2028 wordt de forfaitaire btw-regeling voor kleine handelaars afgeschaft. “We mogen dit niet verwarren met het btw-landbouwforfait, dat wel blijft bestaan”, klinkt het bij SBB. Maar voor landbouwers met nevenactiviteiten zoals hoeveverkoop of de verkoop van groenestroomcertificaten zal de afschaffing van de btw-forfait wel impact hebben.

Lees meer over:

Wat is btw-forfait?

In het najaar van vorig jaar raakte bekend dat de btw-forfaits worden afgeschaft. Startende kleine handelaars mogen niet meer in deze forfaitaire regeling instappen sinds begin dit jaar. Vanaf 1 januari 2028 wordt ze definitief afgeschaft voor alle kleine handelaars.

Met de btw-forfait wordt de btw van kleine handelaars niet berekend op basis van hun echte inkomsten, maar op basis van een forfait. In de horeca betekent dit bijvoorbeeld dat de btw niet berekend wordt op het aantal verkochte pintjes, maar wel op basis van hoeveel pintjes je uit een vat kan tappen. Voor ijsverkopers gaat het dan om hoeveel hoorntjes je kan vullen met één liter ijs.

Het zijn enkel eenmanszaken in bepaalde sectoren, zoals caféhouders of kappers, die in aanmerking komen voor de btw-forfait. Bovendien moeten zij minstens 75 procent van hun omzet halen uit verkoop zonder factuur aan particulieren. Ook is de jaaromzet beperkt tot maximaal 750.000 euro. De wetgever voorzag in deze forfait om de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen voor kleine handelaars te beperken.

Volgens het nieuw wetboek economisch recht (2019) bepaalt echter dat elke zelfstandige een boekhouding moet voeren. Een andere reden om komaf te maken met de btw-forfait is dat deze regeling fraudegevoelig is en vaak voer is voor discussie. “Het ene bolletje ijs is het andere niet dus verkopen sommige ijsventers minder hoorntjes dan de btw-administratie inschat”, zo is te horen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het aantal gebruikers van de forfaitregeling is doorheen de jaren ook afgenomen. Nog zo’n 6.000 handelaars zou ermee werken.

De btw-landbouwforfait blijft gewoon overeind. Maar dat betekent niet dat de afschaffing van de btw-forfait geen impact heeft voor land- en tuinbouwers

Leslie Rottiers - SBB-expert

Wat met de landbouwforfait?

Het btw-landbouwforfait valt niet onder deze regeling en wordt niet afgeschaft, zo is te horen bij SBB. “Die blijft gewoon overeind. Maar dat betekent niet dat de afschaffing van de btw-forfait geen impact heeft voor land- en tuinbouwers. Zo zal het niet meer mogelijk zijn om de landbouwforfait te combineren met een ander forfait, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij hoeveverkoop van zuivel of vlees”, zegt SBB-expert Leslie Rottiers.

Om die reden heeft men wel het landbouwforfait aangepast. “Een aantal activiteiten zijn mee onder het landbouwforfait genomen. Bovendien kunnen er meer nevenactiviteiten in combinatie met het landbouwforfait worden uitgeoefend. Absolute voorwaarde is wel dat die nevenactiviteiten verbonden zijn met de hoofdactiviteit van de landbouwonderneming”, stelt Rottiers die verwijst naar de verkoop van groenestroomcertificaten of de verkoop van hoeve-ijs of chocomousse. Een andere voorwaarde is dat de omzet naast het forfait maximaal 30 procent van de totale omzet van de landbouwonderneming mag bedragen. “ De onderneming mag dit percentage ook in de loop van vorig kalenderjaar niet overschreden hebben”, benadrukt het adviesbureau.

Tot slot wijst SBB erop dat het ook mogelijk is om de nevenactiviteiten naast het landbouwforfait uit te oefenen onder de ‘normale’ btw-regeling (met aanrekening van btw en indiening van periodieke btw-aangiften) of onder een andere tolerante regeling, zoals de kleine ondernemersregeling.

Uitgelicht
Landbouwers die in aanmerking willen komen voor investeringssteun dienen conform de VLIF-reglementering een bedrijfseconomische boekhouding bij te houden. Ook banken willen de...
24 januari 2017 Lees meer

Bron: SBB / VLAIO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek