header.home link

ABS vraagt gelijke behandeling van boeren voor steunmaatregelen

28 maart 2022

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) roept minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) op om de enveloppe van 6 miljoen euro eerlijk te verdelen onder de boeren en sectoren die geraakt worden door de sancties tegen Rusland.

De Europese Commissie besliste vorige week over een pakket steunmaatregelen, waarvan 6,27 miljoen euro voor Belgische boeren bestemd is. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) ziet met dat bedrag een aantal mogelijkheden en roept minister Crevits op om snel werk te maken van verschillende maatregelen.

“In de eerste plaats moeten de sectoren die geraakt worden door de diverse sancties tegen Rusland en Wit-Rusland, ondersteund worden”, stelt ABS-adviseur Mark Wulfrancke. “Vooral de fruitsector wordt opnieuw geconfronteerd met exportbeperkingen, nu voor de handel via en met Wit-Rusland. Wij vragen om alle mogelijke steunmaatregelen te activeren en om deze keer alle fruittelers op gelijke voet te behandelen en geen onderscheid te maken tussen leden van producentenorganisaties en niet-leden.”

Uitgelicht

Weinig enthousiasme over Europese steun voor varkenssector

nieuws
24 maart 2022 Lees meer

Voor ABS is die gelijke behandeling belangrijk. De landbouworganisatie brengt de situatie van de boycot van Rusland, na de annexatie van de Krim in 2014, in herinnering. “Toen kregen niet-leden van producentenorganisaties, de “vrije telers” dus, de helft van wat collega-leden van producentenorganisaties kregen. Dat werd als zeer discriminerend ervaren op het terrein”, aldus Wulfrancke.

“Gezond boerenverstand moet primeren”

Verder reageert ABS teleurgesteld over de beslissingen van de Europese Unie. Eén daarvan is het tijdelijk wegvallen van de braaklandverplichting waardoor er voedings- en voedergewassen geteeld mogen worden op land dat is aangeduid als Ecologische Aandachtsgebied (EAG). “Maar daar heeft Vlaanderen niets aan, want hier is amper braakland”, vervolgt Wulfrancke. “Daarom vragen we dat de minister van Landbouw snel in overleg gaat met haar collega van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zodanig dat er een extra invulling gegeven kan worden aan de EAG-percelen.”

Volgens de ABS-adviseur kan het laten inzaaien en oogsten van specifieke teelten of combinaties van gewassen handig zijn om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar streekeigen plantaardige eiwitten uit grassen en mengteelten voor de Vlaamse rundveestapel. Dat kan de haast onbetaalbaar geworden soja vervangen, die tegenwoordig voor meer dan 1.000 euro per ton verhandeld wordt.

Voor wat betreft de oproep om meer dierlijke mest te mogen gebruiken vindt ABS het “bijzonder triest” dat de Europese overheid er doof voor blijft. “We hebben nochtans duidelijk gemaakt aan minister Demir dat er mogelijkheden waren om meer dierlijke mest in te zetten, zonder in te boeten op de waterkwaliteit. Niettegenstaande kregen we toch een negatief antwoord.”

ABS hekelt ook de trage reactiesnelheid van de EU. “Probleem is dat Europa niet bereid is om snel te schakelen waardoor de besluitvorming lang op zich zal laten wachten”, aldus Wulfrancke, die opmerkt dat de Unie alle Europese boeren over dezelfde kam scheert en dogmatisch blijft vasthouden aan een aantal zaken, wat uiteindelijk de voedselzekerheid en –toegang onzeker maakt. “Europa lijkt geen oog te hebben voor de minderbedeelden. Blijkbaar zijn alle uitgestuurde signalen door de FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties, en door specialisten geopolitiek onvoldoende om nu te schakelen en het gezond boerenverstand te laten primeren.”

Iedereen moet steentje bijdragen

Het beloofde steunpakket vanuit Europa zal volgens de landbouworganisatie niet alle problemen kunnen oplossen. “De stijging van de productiekost is dermate dat we van een onvoorziene situatie kunnen spreken. Landbouwers die contracten hebben afgesloten met de verwerkende industrie weten nu dat de fel bevochten hoger prijzen niet zullen voldoen om rendabel te telen. Dit zal tot drama’s leiden bij de landbouwers”, vreest Wulfrancke.

Dat probleem stelt zich ook bij de afnemers, besluit hij. “De retail heeft immers aangekondigd dat ze elke prijsstijging zullen proberen tegen te gaan, koste wat kost. Het wordt hoog tijd dat er een bijdrage komt vanuit de uiteindelijke afnemers van onze producten, om aan de gestegen productiekosten in de gehele keten tegemoet te komen. Deze bijdrage moet niet van de overheid komen. Maar de overheid heeft wel als plicht om bij dergelijke, scheefgetrokken handelsrelaties krachtdadig op te treden om ook in de toekomst voldoende zelfstandige landbouwers en in het bijzonder jonge, landbouwers over te houden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek