header.home link

Aardappelsector wil opbrengst verhogen via iPot-project

19 augustus 2014
Met een innovatief onderzoeksproject wil Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, inzetten op een duurzame verhoging van de Belgische aardappelproductie. Het project dat de naam iPot heeft gekregen, gaat daarvoor data verzamelen vanop de grond, vanuit de lucht via drones en vanuit de ruimte via satellieten over de verschillende productiefactoren. De integratie van die data in een gebruiksvriendelijk instrument moet ervoor zorgen dat de opbrengst van aardappelen stijgt.
Lees meer over:

Met een innovatief onderzoeksproject wil Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, inzetten op een duurzame verhoging van de Belgische aardappelproductie. Het project dat de naam iPot heeft gekregen, gaat daarvoor data verzamelen vanop de grond, vanuit de lucht via drones en vanuit de ruimte via satellieten over de verschillende productiefactoren. De integratie van die data in een gebruiksvriendelijk instrument moet ervoor zorgen dat de opbrengst van aardappelen stijgt.

De ontwikkeling die de Belgische aardappelsector de voorbije jaren kende, is behoorlijk spectaculair. Op tien jaar tijd evolueerde het areaal aardappelen in ons land van zo’n 64.000 hectare naar een recordhoogte van 80.000 hectare in 2014. Ook de hoeveelheid verwerkte aardappelen steeg in die periode spectaculair: zowat 2,5 miljoen ton in de vroege jaren 2000 tot 3,4 miljoen ton afgelopen jaar. “Deze dynamische KMO-sector ontwikkelde zich tot een toonaangevende speler in de Belgische agrovoedingsketen. Ons land is trouwens de grootste exporteur van diepgevroren aardappelproducten ter wereld en meer dan een kwart van onze productie wordt geëxporteerd naar landen buiten de EU”, aldus Romain Cools, secretaris van Belgapom.

Toch ziet de sector op vandaag nog steeds ruimte voor groei. Zo investeerde de industrie afgelopen jaar nog een recordbedrag om haar capaciteit te doen stijgen. En ons land is vandaag nog de grootste invoerder van verse aardappelen wereldwijd. “Gecombineerd met de promotiecampagnes die op het programma staan, is er zeker nog ruimte voor groei”, zegt Cools. “Op de wereldtentoonstelling in Milaan volgend jaar zal ons land naast bier en chocolade ook de Belgische friet volop in de kijker stellen. En ook met Food.be willen we met de slogan “small country, great food” meer aandacht gaan besteden aan aardappelproducten.”

De groei waarop gemikt wordt, moet volgens Belgapom in de eerste plaats duurzaam zijn. De beschikbaarheid van voldoende aardappelen als grondstof is daarbij cruciaal. Ondanks vele inspanningen bereikt de aardappelteelt nog steeds niet de maximale rendementen die mogelijk zijn. Met het iPot-project wil de beroepsvereniging nu bekijken of er een instrument kan ontwikkeld worden dat de opbrengsten van de Belgische aardappelteelt kan verhogen. Het kan daarbij rekenen op de financiële steun van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en op onderzoekers van verschillende onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-w en ULg).

Tijdens het project, dat van start is gegaan op 1 juni 2014 en loopt tot het voorjaar van 2017, willen de onderzoekers informatie verzamelen over de aardappelteelt door gebruik te maken van satellietbeelden, luchtbeelden, weerstationsgegevens, gewasgroeimodellen, enz. “Door deze objectieve geo-informatie te combineren, kan de groei en ontwikkeling van de aardappelen in het ganse productiegebied op een efficiënte manier opgevolgd worden en dit tot op perceelsniveau”, aldus de onderzoekers.

Concreet betekent dit dat men voor elk aardappelperceel het ontwikkelingsstadium van het gewas en de mogelijke oogstdatum zal kunnen inschatten. Ook het risico voor productie- en kwaliteitsverliezen moet voorspeld kunnen worden door het opvolgen van de temperatuur, de neerslag, het bodemvochtgehalte van het perceel en de algemene gezondheidstoestand van het gewas. Binnen een perceel zal men ook de ruimtelijke variabiliteit in kaart kunnen brengen. En al in de loop van het groeiseizoen zal men opbrengsten kunnen voorspellen.

Niet alleen externe data maar ook eigen data van de aardappelindustrie, zoals bijvoorbeeld de resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling, kunnen in dit geo-informatieplatform gecentraliseerd worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld op een eenvoudige manier nagegaan worden in welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten gehaald worden of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

Het doel van dit project is om te komen tot een gebruiksvriendelijk platform dat informatie ter beschikking stelt van de aardappelsector zodat die sneller en efficiënter kan ingrijpen bij problemen op het veld. Dit moet de kwaliteit en de opbrengst ten goede komen. Bovendien moet het platform de industrie helpen op logistiek vlak. Door de opbrengst exact te kunnen inschatten en door op perceelsniveau te kunnen bepalen wanneer de opbrengst zijn maximum heeft bereikt, kunnen de fabrieken een betere planning opmaken.

Momenteel zijn de aardappelhandelaars en -verwerkers en de aardappelproefcentra in Vlaanderen en Wallonië (PCA, Inagro, FIWAP, CARAH) betrokken bij het project. De vraag die zich dan opdringt, is of de industrie op deze manier niet kan beschikken over marktinformatie die de telers niet hebben waardoor er een machtsonevenwicht kan ontstaan. “Hoewel de aardappeltelers momenteel niet betrokken zijn bij het onderzoeksproject, sluiten we niet uit dat dit in een later stadium wel gebeurt. Eens dit prototype volledig op punt staat, kan dit voor een teler een belangrijke bron van informatie zijn om via precisielandbouw de opbrengst te maximaliseren”, klinkt het bij Belgapom.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek