header.home link

Aardappelareaal daalt voor het eerst in jaren

21 juni 2021

Het landbouwareaal aan aardappelen is in Vlaanderen voor het eerst in jaren gedaald. Oorzaken zijn de dalende vraag naar verse aardappelen en verwerkte producten, zoals puree en frieten. Het areaal granen en groenten stijgt respectievelijk met 5 en 5,8 procent en dat van vezelvlas neemt een stevige duik met -24 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Departement Landbouw en Visserij op basis van de verzamelaanvragen.

Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt en analyseert elk jaar voor een aantal hoofdteelten de oppervlakte aan areaal die landbouwers aangeven in de verzamelaanvraag. Uit die cijfers voor 2021 blijkt dat het areaal aan aardappelen voor het eerst in jaren is gedaald. Het gaat om een daling van bijna 55 717,06 hectare in 2020 naar 52 093,82 hectare dit jaar, goed voor een afname met 6,5 procent. De verklaring ligt volgens het departement in de dalende vraag naar verse aardappelen en verwerkte producten, zoals aardappel puree of frieten. 

Groenten in stijgende lijn

Landbouwers tonen dit jaar dan weer wel meer interesse in allerlei groenten. Vooral spruiten en uien doen het goed, met een stijging van respectievelijk 12,3 en 20 procent van het areaal. Bij de spruiten heeft dat te maken met een sterk toegenomen vraag van de diepvriesindustrie. De uien tekenen al jaren een stijging op, maar dit jaar is de uitbreiding van het areaal volgens Landbouw en Visserij "uitzonderlijk groot". Dat heeft vooral te maken met de goeie rendementen van de afgelopen jaren, klinkt het. 

Bonen en spinazie doen het dit jaar dan weer minder goed, met dalingen van respectievelijk 9,6 en 4,5 procent van het areaal. De opbrengsten van de bonen vielen de afgelopen jaren tegen, waardoor veel landbouwers hun areaal afbouwen. Spinazie is dan weer een moeilijke teelt geworden omdat een aantal gewasbeschermingsmiddelen niet langer gebruikt kunnen worden, waardoor de teelt technisch moeilijk wordt.

Verschuivingen bij granen

Ook bij de granen ziet het Departement een aantal verschuivingen. De wintertarwe gaat met 9 procent omhoog, vooral omdat de zaaiomstandigheden in het najaar van 2020 optimaal waren, maar ook omdat het gewas onder bepaalde voorwaarden mag worden meegerekend als vanggewas.

Korrelmaïs en zomergerst worden dan weer fors minder geplant, met dalingen van respectievelijk 8,3 procent en 21 procent. Voor de zomergerst ligt dat vooral aan de minder gunstige prijsvorming van gerst tegenover tarwe, klinkt het. Het speltareaal doet het wel goed, door een toename van de vraag in bepaalde nichemarkten. Spelt maakt wel een erg klein deel uit van het totale areaal in de graansector. 

Het areaal aan vezelvlas neemt een diepe duik. Daar is dit jaar bijna een kwart minder van aangeplant. Dat komt omdat de opbrengsten vorig jaar tegenvielen door de droogte, maar ook door de sterk verminderde vraag naar gezwingeld vlas. China is daar een grote afnemer van, maar door de coronapandemie haakten veel geïnteresseerden af.

In de fruitsector zijn er dit jaar tot slot geen grote veranderingen. Het areaal aan aardbeien nam ligt toe met 2 procent, de appelen tekenen een daling van iets meer dan 2 procent op. Het areaal aan peren blijft status quo en in de sierteelt stijgt het globale areaal met 3,6 procent.

Raadpleeg de arealen op de nieuwe cijferwebsite van het Departement Landbouw & Visserij.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek