header.home link

Aardappel- en groenteverwerkende bedrijven zetten verder in op duurzaamheid

9 februari 2021

De Belgische aardappel- en groenteverwerkende industrie en -handel ziet duurzaamheid als een blijver. “Waar er aanvankelijk nog scepticisme was rond kost en administratie, zien we dat die nu plaatsgemaakt heeft voor enthousiasme. Investeren in duurzaamheid rendeert”, concludeert FVPhouse na een druk bijgewoond webinar waarbij het duurzaamheidsinstrument Sustatool werd voorgesteld.

“Duurzaamheid is een thema waar bedrijven niet langer omheen kunnen. Zeker nu ook de Europese Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie duurzame productie en consumptie centraal stellen”, weet FVPhouse dat de organisaties Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium vertegenwoordigt. “Stap voor stap zien we dat die duurzaamheid ook doorsijpelt in de wetgeving. Denk maar aan regelgeving rond gewasbescherming, handelsnormen, water(her)gebruik, enz.”, klinkt het.

Bovendien zullen bedrijven die financiële ondersteuning willen in het kader van de relancemaatregelen in het post-coronatijdperk voldoende aandacht moeten besteden aan duurzaamheid. En in de Green Deal wordt uitdrukkelijk gefocust op duurzaamheidsverslaggeving. Met dit in het achterhoofd wil FVPhouse nog een tandje bijsteken als het gaat over duurzaamheid.

Structurele aanpak

De federatie zet nochtans al sinds 2013 structureel in op het thema. Zo is er een samenwerking met steun van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vlaanderen (MVO Vlaanderen) waarbij aandacht is voor een sectorpaspoort duurzaamheid voor de handel en verwerking in de aardappel-, groente- en fruitsector (AGF). Daarbij worden bedrijven ook begeleid om aan de slag te gaan met duurzaamheidsverslaggeving.

Recent is daar Sustatool bijgekomen, een instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s wil helpen om een duurzaamheidsstrategie uit te werken. Tijdens een webinar voor de leden werd het gebruik van deze tool toegelicht zodat bedrijven er zelf mee aan de slag kunnen gaan. “We willen onze bedrijven aanzetten om duurzaamheid stapsgewijs te implementeren. Het is immers een huis met vele kamers. Voor veel kmo’s en familiebedrijven in de sector is het niet evident om dit brede thema aan te pakken. Met ons sectorpaspoort en de Sustatool willen we hen een goed referentiekader bieden”, luidt het.

De ervaring leert FVPhouse dat individuele begeleiding nodig is om de bedrijven het nodige extra steuntje in de rug te geven. Met het webinar wil de organisatie alvast een eerste bron van inspiratie aanbieden. Daarom was er tijdens de online ontmoeting ook ruimte voor getuigenissen van drie bedrijven uit de sector die al ervaring hadden met de uitdagingen en opportuniteiten die duurzaamheidsverslaggeving biedt.

Aanvankelijk rezen er vragen bij de investering die nodig was, maar na verloop van tijd zagen we dat deze aandacht voor duurzaamheid ook bleek te renderen

Dominiek Noppe - zaakvoerder Vergro

Getuigenissen ter inspiratie

Voor Vergro, groothandelaar in fruit en groenten uit Meulebeke, was de vraag van klanten een eerste incentive om in te tekenen op het project rond duurzaamheid. “Aanvankelijk rezen er vragen bij de investering die nodig was, maar na verloop van tijd zagen we dat deze aandacht voor duurzaamheid ook bleek te renderen, zelfs op financieel vlak”, vertelt zaakvoerder Dominiek Noppe.  De deelname aan het project maakte ook snel duidelijk waar het bedrijf al duurzaam bezig was en waar bijkomende initiatieven kunnen uitgewerkt worden. “Het duurzaamheidsverslag is een interessante oefening om alles bevattelijk in kaart te brengen, wat vervolgens toelaat om processen te optimaliseren en doelstellingen te bepalen”, weet Noppe. “We mikken met Vergro op duurzame relaties met leveranciers, werknemers, klanten en andere stakeholders.”

Diepvriesgroentenbedrijf d’Arta uit Ardooie is al verschillende jaren bezig met duurzaamheidsverslaggeving. Ook voor milieuverantwoordelijke Steven Laridon kwam de vraag om met het thema aan de slag te gaan van afnemers. “We kregen de vraag eerst uit het Verenigd Koninkrijk. We zien dat duurzaamheid meer en meer een selectiecriterium voor klanten wordt.” Laridon benadrukt het belang van cijfermateriaal en van open en transparante communicatie, ook als zaken niet altijd zo vlot lopen dan verhoopt. “Aan starters adviseer ik om klein te beginnen. Duurzaamheid is een groeiproces”, klinkt het. In de toekomst wil d’Arta verder inzetten op reductie van de CO2-uitstoot en efficiënt watergebruik.

Duurzaamheid is een groeiproces. Daarom adviseer ik aan starters om klein te beginnen

Steven Laridon - d'Arta

Aardappelverwerker Mydibel uit Moeskroen wil met zijn duurzaamheidsbeleid iets aan de natuur teruggeven: reststromen worden omgezet in groene energie en bodemverbeteraars. Hun Green Factory is daarbij het uithangbord. Voor watergebruik focust men op hergebruik en recyclage. Volgens Jolien Mylle, derde generatie van dit familiebedrijf, vormt duurzaamheid de rode draad doorheen de bedrijfsvoering en alle departementen worden in de oefening  betrokken. Het duurzaamheidsverslag is voor Mydibel een ideaal instrument om hun beleid aan te sturen en te communiceren met de diverse stakeholders.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek