header.home link

Aantal schademeldingen everzwijnen daalt

10 maart 2021

Cijfers van het Agentschap Natuur en Bos en het INBO tonen een dalende trend in het aantal schademeldingen toegeschreven aan everzwijnen. Over heel Vlaanderen ging het in 2020 over 405 meldingen, een pak lager dan in 2019, toen waren het er 1090. “In 2020 werden er 16 dossier voor schadevergoedingen ingediend”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Ondertussen is ook een Early Warning en Rapid Response-team samengesteld om de populatie everzwijnen in Vlaanderen onder controle te brengen.”

Lees meer over:

De schademeldingen over everzwijnen via het e-loket van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) komen vooral uit de provincie Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. “Wat ook strookt met wat wij zien op het terrein”, zegt Maarten Goethals, woordvoerder van de jagersvereniging Hubertusvereniging Vlaanderen (HVV). “De everzwijnen zijn zich wel aan het verspreiden in Vlaanderen, maar dat is in de eerste plaats vanuit de gekende gebieden zoals het Meerdaalwoud in Vlaams-Brabant of het Zoniënwoud in Brussel. Ook in het oosten van de provincie Antwerpen zijn verschillende bossen waar er populaties voorkomen. Het is vanuit die burchten dat er af en toe varkens uitzwermen.”

0

359 aantal meldingen van schade door everzwijnen in de provincie Limburg (2020)

0

38 aantal meldingen van schade door everzwijnen in de provincie Antwerpen (2020)

0

8 aantal meldingen van schade door everzwijnen in de provincie Vlaams-Brabant (2020)

0

0 aantal meldingen van schade door everzwijnen in de provincie Oost-Vlaanderen (2020)

0

0 aantal meldingen van schade door everzwijnen in de provincie West-Vlaanderen (2020)

Bron: grofwildjacht.inbo.be

Schadebedrag moeilijk in te schatten

Op de aangerichte schade valt moeilijk een bedrag te plakken. “Bij het melden van schade dient de schadelijder een inschatting mee te geven van het bedrag van de schade”, legt minister Demir uit naar aanleiding van een vraag van parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD). “Hierbij kan in het e-loket gekozen worden tussen zes categorieën. Gezien in zo’n 73 procent van de gevallen de categorie ‘het schadebedrag is niet bekend’ aangevinkt werd, beschikt het ANB niet over die informatie.”

Personen die schade leden door everzwijnen, kunnen in de meeste gevallen niet rekenen op een vergoeding. “Wat het everzwijn betreft, is het basisprincipe dat het faunafonds niet tussenkomt in de vergoeding van schade”, aldus Demir. “De reden is dat het om een jachtwildsoort gaat waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor schadebeheersing bij de jachtrechthouders ligt. Er rust ook bij de eigenaar enige verantwoordelijkheid wat het voorkomen van schade betreft. De voorwaarde van schadepreventie is dus meestal niet vervuld.”

Tot op vandaag worden preventieve maatregelen niet gesubsidieerd omdat dit de verantwoordelijkheid is van de eigenaar. “Maar met steun van Leader, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, werden er in 2016 een aantal wildrasters geplaatst in Postel (provincie Antwerpen) voor een bedrag van om en bij de 7.000 euro”, geeft de minister mee. “In 2015 en 2019 werden er ook waarschuwingsborden aangekocht voor telkens 1.500 euro. In 2016 kochten we waarschuwingsborden aan voor een bedrag van 2.000 euro. In de provincie Antwerpen werden in 2016 en 2017 ook informatiecampagnes en infoborden opgezet, telkens voor een bedrag van 5.000 euro.”

Het team zal provincie-overschrijdend werken om verdere ruimtelijke uitbreiding van de populatie everzwijnen in Vlaanderen onder controle te brengen en zo mogelijk te stoppen

Zuhal Demir (N-VA) - Vlaams minister van Omgeving

Early Warning en Rapid Response team

Eind oktober vorig jaar werd ook het Early Warning en Rapid Response-team gelanceerd. “Het team bestaat uit vier personen die provincie-overschrijdend zullen werken om verdere ruimtelijke uitbreiding van de populatie everzwijnen in Vlaanderen onder controle te brengen en zo mogelijk te stoppen”, legt minister Demir uit. “Elk van de teamleden heeft één focusprovincie.”

Het Early Warning-gedeelte staat in voor een snelle waarschuwing wanneer de populatie zich buiten de gekende gebieden verplaatst. Het Rapid Response-gedeelte omvat het zorgen dat er op de gepaste wijze opgetreden wordt wanneer zo'n vaststelling gedaan wordt. “De dagprijs van het team bedraagt 760 euro (exclusief btw) voor het gedeelte early warning en 840 euro (exclusief btw) voor het gedeelte rapid response”, aldus de minister. “Deze prijzen zijn dezelfde in alle provincies.”

“In de begroting van het Jachtfonds voor 2020 werd voor de opdracht 60.000 euro (inclusief btw) voorzien”, zegt Demir. “Als uitgangspunt nemen we 10 dagen per provincie om deze aanpak uit te testen. Een evaluatie van deze opdracht zal uitwijzen of en zo ja op welke punten desgevallend moet bijgestuurd worden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek