header.home link

"Vlaanderen nog altijd aan wereldtop met voedselkwaliteit"

26 januari 2009
"Zelfs op wereldschaal is het niet overdreven om te stellen dat Vlaanderen op het vlak van voedselkwaliteit vooraan in het peloton zit". Dat zegt professor emeritus André Huyghebaert in een interview met geVILT. Dat bijvoorbeeld de Indiërs of Brazilianen ons op korte termijn kunnen bijbenen, gelooft hij niet. "Natuurlijk boeken dergelijke landen vooruitgang, maar de lokale kennis en mentaliteit zijn toch vaak een hinderpaal".

"Zelfs op wereldschaal is het niet overdreven om te stellen dat Vlaanderen op het vlak van voedselkwaliteit vooraan in het peloton zit". Dat zegt professor emeritus André Huyghebaert in een interview met geVILT. Dat bijvoorbeeld de Indiërs of Brazilianen ons op korte termijn kunnen bijbenen, gelooft hij niet.

In een wereld waarin de concurrentie uit derde landen gestaag toeneemt, is kwaliteit één van de belangrijkste wapens van de Vlaamse boeren en tuinders. Dat we inzake voedselkwaliteit op de internationale waardeladder erg goed scoren, heeft volgens Huyghebaert grotendeels te maken met de dioxinecrisis. Daardoor werden de inspanningen op het gebied van voedselveiligheid in een stroomversnelling geduwd.

"Als eerste land in Europa hebben we de traceerbaarheid op punt gezet. En met de implementatie van autocontrolegidsen zijn we zodanig opgeschoten dat onze boeren zelfs vrezen dat ze concurrentienadelen zullen ondervinden tegenover de vele EU-lidstaten die op dat vlak nog achterop hinken", aldus Huyghebaert, die ondanks zijn emeritaat nog altijd voorzitter is van het wetenschappelijk comité van het Voedselagentschap.

Of we geen schrik moeten hebben voor bijvoorbeeld de ultramoderne vleesfabrieken die in groeilanden neergepoot worden? "Ik heb met eigen ogen gezien hoe Engelse bedrijven enorme inspanningen leverden om kwalitatieve groenten te produceren in Afrika, en dan spreek ik nog niet over China. Ook het klimaat speelt niet in het voordeel van dergelijke landen. Brazilië ken ik niet zo goed, maar ik maak me sterk dat we met de kwaliteit van onze voedingsproducten nog altijd een mooie voorsprong hebben. En we staan niet stil, hé".

Er is volgens Huyghebaert nog marge om de kwaliteit van onze voedselproducten te verbeteren. Hij denkt dan niet zozeer aan de reductie van pesticidenresidu's, maar wel aan de strijd tegen bacteriën zoals campylobacter en salmonella. "De inspanningen op het vlak van voedselveiligheid mogen we alleszins niet terugschroeven", luidt het. Tegelijk is Huyghebaert ervan overtuigd dat de grootste uitdagingen voor de komende vijftig jaar op het vlak van voedselkwaliteit niet zozeer een zaak zijn van de producent, maar wel van de consument.

De landbouworganisaties krijgen anderzijds de boodschap dat ze op het vlak van voedingspatronen een veel actievere houding moeten aannemen. "Als men de samenstelling van melkvet zodanig kan wijzigen dat ze beter beantwoordt aan de nutritionele vereisten, dan liggen daar toch kansen voor onze boeren en tuinders? Bij het Voedselagentschap komen de landbouworganisaties over de vloer, maar op het ministerie van Volksgezondheid zien we ze minder", besluit Huyghebaert.

geVILT: André Huyghebaert: "Boeren moeten voedselkwaliteit koesteren"

Poll: Zullen we onze voorsprong op het vlak van voedselkwaliteit ten opzichte van groeilanden zoals Brazilië nog lang kunnen behouden?

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek