header.home link

Inkomen Nederlandse boeren eveneens zwaar onderuit

26 december 2008
Volgens cijfers van Eurostat daalde het inkomen van de Nederlandse boeren en tuinders in 2008 met ruim veertien procent. Een rapport van het Landbouweconomisch Instituut (LEI) wijst uit dat fruittelers en varkensboeren een relatief goed jaar doormaakten, maar zowat alle andere deelsectoren incasseerden rake klappen. Vrij veel bedrijven zullen dit jaar een negatief inkomen hebben. Voor veel land- en tuinbouwers waren de hoge kosten voor energie en veevoeder een te grote hindernis om een redelijk inkomen te realiseren, aldus het LEI.
Lees meer over:
Volgens cijfers van Eurostat daalde het inkomen van de Nederlandse boeren en tuinders in 2008 met ruim veertien procent. Een rapport van het Landbouweconomisch Instituut (LEI) wijst uit dat fruittelers en varkensboeren een relatief goed jaar doormaakten, maar zowat alle andere deelsectoren incasseerden rake klappen. Vrij veel bedrijven zullen dit jaar een negatief inkomen hebben. Voor veel land- en tuinbouwers waren de hoge kosten voor energie en veevoeder een te grote hindernis om een redelijk inkomen te realiseren, aldus het LEI.

Hoge veevoederprijzen hebben ook dit jaar een hypotheek gelegd op het rendement in de intensieve veehouderij. Ondanks gestegen opbrengstprijzen, moeten heel wat Nederlandse kippenboeren rekening houden met een negatief inkomen. Door de hogere prijzen voor biggen en vleesvarkens zagen de varkensboeren hun inkomen de voorbije maanden wel stijgen, maar het blijft nog altijd "erg mager". Dat de melkveehouders een redelijk resultaat boeken, is vooral te danken aan de hoge melkprijzen in de eerste jaarhelft.

Het inkomen van de akkerbouwers daalde door lagere opbrengstprijzen en stijgende productiekosten, bijvoorbeeld van kunstmest. Hogere opbrengsten per hectare konden het inkomen niet op peil houden. In 2007 boekten de akkerbouwers een hoog inkomen als gevolg van de piekende graanprijzen, maar die zijn intussen zowat gehalveerd. Ook glastuinbouwbedrijven kampten dit jaar met lagere opbrengstprijzen en hogere kosten van onder meer arbeid en gas. De gedaalde olieprijzen zijn nog niet helemaal doorgerekend in de gasprijzen die de tuinders betalen.

De Nederlandse groentetelers in openlucht en telers van bloembollen hebben evenmin reden tot feesten. De bedrijfsresultaten in deze sectoren zijn beduidend slechter dan vorig jaar, vooral door tegenvallende prijzen. Voor fruittelers en boomkwekers zijn de inkomens ongeveer gelijk aan die van 2007, en dat jaar staat geboekstaafd als meer dan behoorlijk. Vooral de perentelers profiteren dit jaar van veel hogere prijzen.

In Vlaanderen zagen de land- en tuinbouwers hun inkomen volgens officiële cijfers dalen met 31 procent. Boerenbond spreekt zelfs van 46 procent. Net zomin als hun Nederlandse collega's slaagden de Vlaamse boeren en tuinders er in om hun gestegen kosten door te rekenen in de verkoopprijzen.

Meer informatie: Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw, 2008

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek