header.home link

Boeren en tuinders zien inkomen dalen met 31 procent

Volgens een eerste raming van het Departement Landbouw en Visserij is het landbouwinkomen per arbeidseenheid in vergelijking met vorig jaar gedaald met 31 procent. Aan de basis van deze sterke daling liggen de fors gestegen kosten, die de boeren en tuinders niet konden doorrekenen in hun verkoopprijzen. De productiewaarde bleef nagenoeg constant op bijna vijf miljard euro, terwijl de productiekost met 14 procent gestegen is. Volgens berekeningen van Boerenbond is het totale landbouwinkomen zelfs gedaald met 46 procent.
18 december 2008  – Laatste update 4 april 2020 14:46
Lees meer over:
Volgens een eerste raming van het Departement Landbouw en Visserij is het landbouwinkomen per arbeidseenheid in vergelijking met vorig jaar gedaald met 31 procent. Aan de basis van deze sterke daling liggen de fors gestegen kosten, die de boeren en tuinders niet konden doorrekenen in hun verkoopprijzen. De productiewaarde bleef nagenoeg constant op bijna vijf miljard euro, terwijl de productiekost met 14 procent gestegen is. Volgens berekeningen van Boerenbond is het totale landbouwinkomen zelfs gedaald met 46 procent.

De eindproductiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouwsector zou dit jaar afklokken op 4,976 miljard euro. Dat is een stijging van 0,2 procent in vergelijking met 2007 en meteen ook de hoogste waarde van de voorbije negen jaar. De lichte toename is volgens de landbouwadministratie toe te schrijven aan de veeteeltsector. De omzetwaarden van varkens en pluimee noteerden een stijgende tendens door een sterke stijging van de prijzen. De akkerbouw noteert daarentegen een gevoelige daling van de productiewaarde, terwijl de tuinbouw bijna status-quo blijft.

Vooral de gestegen kosten voor veevoeder, energie en meststoffen wegen dit jaar zwaar door op de inkomensvorming. Volgens Boerenbond steeg de kostprijs voor meststoffen met 57 procent, die van energie met 24 procent, het mengvoeder werd 16 procent duurder en de pesticiden 7 procent. Ook de loonkost weegt zwaar door. "Iedere economische sector werd geconfronteerd met gestegen kosten, maar de landbouw is er niet in geslaagd deze kosten door te rekenen aan de afnemer", stelt Boerenbond.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat ons land de hoogste stijging kent van energiekosten, meststoffen en onderhoudskosten. "Gedetailleerde cijfers over de kostenstructuur anno 2008 per lidstaat zijn nog niet beschikbaar, maar op basis van de cijfers van vorig jaar kunnen we nu al zeggen dat de relatieve concurrentiepositie van de Vlaamse landbouw erop achteruit gegaan is", luidt het bij 's lands grootste boerenorganisatie.

Boerenbond is van plan een grondige analyse te maken van de concurrentiehandicap van de Vlaamse land- en tuinbouw. Op basis daarvan wil de organisatie voorstellen uitwerken om de concurrentienadelen weg te werken. "De Vlaamse land- en tuinbouw produceert in hoofdzaak voor de Europese markt. Het is dan ook van het grootste belang om met gelijke wapens te kunnen concurreren", aldus Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche. Hij roept alle betrokken partijen op om hun medewerking te verlenen.

Volgens Eurostat is het landbouwinkomen per arbeidskracht in België het voorbije jaar gedaald met 25 procent. Geen enkel land in de Europese Unie doet slechter, al zien ook de boeren in onze buurlanden hun inkomen dalen. In Bulgarije en Roemenië daarentegen is het landbouwinkomen in 2008 geklommen met ruim twintig procent. Gemiddeld is in de EU sprake van een inkrimping met 4,3 procent.

Meer informatie: Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2008

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek