header.home link

Belgische vleessector gaat sociale fraude aanpakken

17 april 2012
De Belgische vleessector heeft een partnerschapsovereenkomst met verschillende overheidsdiensten afgesloten om de sociale fraude en fraude met betrekking tot de voedselveiligheid aan te pakken. “We zijn zeer tevreden met deze overeenkomst. Samenwerking is één van de meest kritische succesfactoren in de aanpak van fraude”, zegt John Crombez (sp.a), staatssecretaris voor Fraudebestrijding.

De Belgische vleessector heeft een partnerschapsovereenkomst met verschillende overheidsdiensten afgesloten om de sociale fraude en fraude met betrekking tot de voedselveiligheid aan te pakken. “We zijn zeer tevreden met deze overeenkomst. Samenwerking is één van de meest kritische succesfactoren in de aanpak van fraude”, zegt John Crombez (sp.a), staatssecretaris voor Fraudebestrijding.

De federale regering heeft van fraudebestrijding één van haar beleidsprioriteiten gemaakt. Dit moet de staatskas dit jaar nog 700 miljoen euro opbrengen. Zo’n 100 miljoen euro daarvan moet komen van de bestrijding van sociale fraude. “Centraal binnen deze aanpak staan partnerschapsovereenkomsten”, legt Monica De Coninck, minister van Werk, uit. De vleessector is de eerste sector in ons land die zo’n overeenkomst afsluit, nadien volgen ook andere sectoren.

Met deze overeenkomst engageren de sociale partners zich om samen met de overheid inspanningen te leveren om te strijden tegen illegale arbeid, sociale fraude en slechte praktijken met betrekking tot de voedselveiligheid in de keten. “Niet alleen zal de aandacht gaan naar de preventie van fraude, maar ook naar de opsporing en de bestraffing van die fraude”, legt minister De Coninck uit.

Concreet betekent dit dat er een elektronisch systeem komt voor de registratie van onderaannemers en hun personeelsleden die uitbeenwerkzaamheden uitvoeren in bedrijven in de vlees- en vleeswarenindustrie. “Centraal staat de verplichte registratie bij het Voedselagentschap van alle personen of firma’s, ongeacht het land van oorsprong, die willen werken in de vleessector. De vleesbedrijven engageren zich om niemand toe te laten tot het bedrijf die niet geregistreerd is bij het Voedselagentschap”, aldus Koenraad Vangoidsenhoven van Fenavian, de sectorfederatie van vleesverwerkende bedrijven.

Door de gegevens van de geregistreerde personen en firma’s bij het Voedselagentschap te koppelen met fiscale en sociale databanken kan online gecontroleerd worden of de onderaannemers geen spookfirma’s zijn die niet in orde zijn met de sociale, fiscale of arbeidswetgeving of die een gevaar kunnen vormen voor de voedselveiligheid. Deze procedure moet ook de controle van de verschillende inspectiediensten garanderen. “Met dit partnerschap wordt een belangrijke stap gezet in de verbetering van het imago van de bonafide vleesbedrijven”, zegt Vangoidsenhoven.

Deze overeenkomst moet nog verder geconcretiseerd worden. Ze moet nog in de juiste juridische vorm gegoten worden. Ook moet er nog een secretariaat voor de samenwerking worden opgericht. “Wel is dit een stap voorwaarts in het creëren van een gelijk speelveld voor heel de sector”, beweert federaal landbouwminister Sabine Laruelle. “Voor de werkgevers zorgt dit voor een evenwichtige concurrentie, voor de werknemers voor een goed sociaal statuut en de overheid ziet de wetgeving gerespecteerd”, legt de minister de win-win-situatie voor alle partijen uit.

Het partnerschap werd afgesloten tussen de FOD's Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid, de RSZ, de RVA, het federaal Voedselagentschap en de sociale opsporingsdienst (SIOD) enerzijds en de sociale partners anderzijds. Ook de ministers van Werk Monica De Coninck, van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van Landbouw Sabine Laruelle en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez zetten hun handtekening onder het document.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek