header.home link

Zorgt watchITgrow voor revolutie in aardappelsector?

14 maart 2017
Door de combinatie van verschillende soorten data zoals satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen wil het webplatform ‘watchITgrow’ de Belgische aardappelproductie beter inschatten en op een duurzame manier verhogen. Voor aardappeltelers moet watchITgrow een instrument zijn om op perceelsniveau snel en gebruiksvriendelijk gewassen te monitoren en waar nodig bij te sturen. “Een absolute wereldprimeur”, noemen initiatiefnemers BELSPO, VITO, CRA-W, ULg en Belgapom het webplatform.
Lees meer over:

Door de combinatie van verschillende soorten data zoals satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen wil het webplatform ‘watchITgrow’ de Belgische aardappelproductie beter inschatten en op een duurzame manier verhogen. Voor aardappeltelers moet watchITgrow een instrument zijn om op perceelsniveau snel en gebruiksvriendelijk gewassen te monitoren en waar nodig bij te sturen. “Een absolute wereldprimeur”, noemen initiatiefnemers BELSPO, VITO, CRA-W, ULg en Belgapom het webplatform.

In 2014 startten verschillende onderzoeksinstellingen met steun van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, en in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) met een innovatief onderzoeksproject genaamd iPot. Doel van dat project was de Belgische aardappelproductie verhogen door de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk instrument dat allerlei geo-informatie combineert. Drie jaar lang werkten onderzoekers van VITO, CRA-W en ULg aan allerlei modellen en gegevensinterpretatie en vandaag is de webapplicatie die de naam watchITgrow kreeg, klaar voor gebruik.

Zowel de Belgische aardappeltelers als de aardappelhandel en -verwerkers kunnen gebruik maken van dit platform. De teler krijgt doorheen het teeltseizoen voor zijn eigen aardappelpercelen snel en accuraat informatie over de toestand van zijn gewassen, zoals de groei, de gezondheidstoestand en de ontwikkeling. Bovendien kan een teler ook de ruimtelijke variabiliteit binnen een perceel in kaart brengen. Deze informatie kan hem bijvoorbeeld toelaten om heel gericht bespuitingen uit te voeren of meststoffen toe te dienen. De applicatie gaat bovendien al in de loop van het groeiseizoen de opbrengst per perceel en de oogstdatum inschatten. Het platform combineert daarvoor onder meer data over temperatuur, neerslag en de groenheid van de gewassen via satellietbeelden.

“Belangrijk is ook dat de opbrengstschattingen van de eigen percelen vergeleken kunnen worden met andere percelen in de gemeente, provincie en de rest van Vlaanderen. Op basis van deze benchmark kan een landbouwer bijvoorbeeld gaan onderzoeken waarom hij slechter scoort dan zijn buren”, vertelt Jean-Pierre Goffart van CRA-W. De teler hoeft evenwel niet bang te zijn dat al zijn gegevens zomaar door iedereen geraadpleegd kunnen worden. “De individuele data op perceelsniveau die ingegeven worden via watchITgrow, zijn eigendom van de teler en zijn enkel raadpleegbaar door hem. Tenzij hij een volmacht geeft aan bijvoorbeeld een teeltadviseur”, benadrukt Isabelle Piccard van VITO.

Het voordeel voor de handel en verwerkende industrie zit in het feit dat ze via de webapplicatie snel en gebruiksvriendelijk informatie krijgen over de groei van verschillende aardappelsoorten. Zij krijgen dus enkel informatie op macroniveau. Daarnaast kunnen ze ook de resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling ingeven in watchITgrow. Op die manier kunnen de gebruikers nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijk oorzaak daarvan is.

De onderzoekers benadrukken dat de input van de telers heel belangrijk is. “Dit platform is geenszins af. Feedback van de gebruikers en het doorgeven van informatie over opbrengst en kwaliteit moeten de modellen achter de opbrengstvoorspellingen steeds verder verfijnen. Dankzij bijkomende velddata zal de toepassing dus seizoen na seizoen accurater worden”, vertelt Joost Wellens van ULg. Jean-Pierre Goffart ziet watchITgrow als een deel van de puzzel die aardappelgewasmonitoring is. “Met oog op precisielandbouw kan deze informatie ook gecombineerd worden met informatie over bemestingsaanbevelingen, waarschuwingssystemen voor ziektes en plagen, beregeningsinformatie, enz. De eerste stappen zijn ook gezet om de perceelsregistratie via het Vegaplan-systeem hieraan te koppelen.”

Omdat het succes onder meer afhangt van de medewerking van landbouwers en verwerkende industrie, zal de webapplicatie dit teeltseizoen gratis aangeboden worden. “Vanaf het tweede jaar wordt het platform betalend, daar zijn we al uit”, vertelt Romain Cools van Belgapom. “Maar de hoogte van het bedrag of andere modaliteiten zijn nog niet duidelijk. Misschien is het een optie om de applicatie aan te bieden in een partnerschap tussen telers enerzijds en handel en verwerking anderzijds.” Volgens Cools valt het dan ook niet uit te sluiten dat watchITgrow, wanneer het een succes wordt, de relatie tussen teler en verwerking kan veranderen.

Hij ziet de applicatie dan ook als een instrument om de aardappelsector in België verder te professionaliseren. “Die professionalisering zet zich al een tijdje door. Waar aardappelteelt voor veel landbouwers vroeger een bijteelt was, is het in veel gevallen nu een hoofdteelt”, klinkt het. Cools wijst erop dat ook de industrie volop inzet op groei. “Jaarlijks verwerken Belgische bedrijven bijna 4,5 miljoen ton aardappelen tot friet, chips en andere producten. Negentig procent daarvan wordt uitgevoerd over de ganse wereld. Ons land is daarmee de grootste exporteur van diepvriesaardappelproducten ter wereld.”

Als de sector die groei wil handhaven, zijn er volgens Belgapom meer en betere aardappelen nodig en dit met een optimaal gebruik van de natuurlijke grondstoffen. “Met oog op gewasrotatie is het duidelijk dat het Belgische aardappelareaal – nu het naar de 100.000 hectare evolueert – stilaan op zijn maximum komt. Met behulp van watchITgrow kunnen we de aardappelproductie wel beter opvolgen en het rendement verhogen. Ik maak me sterk dat een gemiddelde opbrengst van 60 ton per hectare haalbaar is. Op die manier kan de aardappelketen als vlaggenschip van de Belgische agrovoedingsindustrie zijn rol als wereldspeler in de aardappelindustrie verzekeren en verder uitbouwen.

Meer informatie: WatchITgrow

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek