header.home link

Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp

5 juni 2020
De zonnebrand op 24 en 25 juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van veralgemeende schade. De Vlaamse regering trekt hiervoor 20,7 miljoen euro uit, wat aanzienlijk minder is dat het bedrag van ongeveer 150 miljoen euro, dat uitgekeerd werd voor de droogteschade van 2018.
De zonnebrand op 24 en 25 juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van veralgemeende schade. De Vlaamse regering trekt hiervoor 20,7 miljoen euro uit, wat aanzienlijk minder is dat het bedrag van ongeveer 150 miljoen euro, dat uitgekeerd werd voor de droogteschade van 2018.
De landbouwsector werd in de zomer van 2019 geconfronteerd met verschillende hittegolven en een lange periode van droogte. Het KMI had eerder al de hitte op 24 en 25 juli 2019 als uitzonderlijk beschouwd. Van 15 juni tot 30 september was er dan weer sprake van uitzonderlijke droogte. De totale schade van deze ramp werd berekend op 161,7 miljoen euro.
 
De Vlaamse regering kan een landbouwramp erkennen op twee voorwaarden: het weerfenomeen heeft een uitzonderlijk karakter en de schade is meer dan 1,24 miljoen euro met een gemiddelde van 5.580 euro per dossier. Aan die beide voorwaarden is voldaan. Er zal 20,7 miljoen euro uitgekeerd worden voor teelten waar sprake was van veralgemeende schade op sectorniveau. Deze evaluatie gebeurde op basis van technische adviezen per teelt. Concreet gaat het voor zonnebrandschade om appelen, peren, frambozen, rode bessen, kiwibes. Voor de droogte geldt het enkel voor wortelen, uien, bonen en knolselder.
 
“De droogte en de uitzonderlijke hitte die Vlaanderen in zijn greep hielden tijdens de zomer van 2019 en meer specifiek op 24 en 25 juli 2019 hadden heel wat gevolgen voor onze landbouwers”, zegt minister Crevits. “Verschillende teelten werden beschadigd door zonnebrand en de droogte. Vooral de schade aan appelen en peren was groot. Het is belangrijk dat we deze periode als landbouwramp kunnen erkennen voor de teelten waar echt sprake was van veralgemeende schade.  Zo kunnen de vele landbouwers die schade hebben geleden een schadevergoeding aanvragen.”
 
Volgens Open Vld’ers Steven Coenegrachts en Hilde Vautmans is het een goede zaak dat de Vlaamse regering niet enkel rekening houdt met de 96 gemeenten die door het KMI werden opgelijst. “Er zullen nu landbouwers uit alle 300 Vlaamse gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor het bekomen van een schadevergoeding”, zeggen ze. Al vinden ze het wel jammer dat er een beperking geldt voor het aantal teelten.
 
Coenegrachts, die in de Landbouwcommissie van het Vlaams parlement zetelt, dringt er op aan om een snelle uitbetaling te voorzien. “Onze landbouwers hebben het al erg zwaar om het hoofd boven water te houden. In deze gevoelige coronatijden is dat belangrijk voor de cashflow én het voortbestaan van onze landbouwbedrijven”, zegt hij.
 
Vanaf dit jaar kunnen landbouwers die daarvoor kiezen een brede weersverzekering afsluiten. Vlaanderen komt tot 65 procent tussen in de premie. Enkel landbouwers die minstens 25 procent van hun bedrijfsareaal verzekeren en uitzonderlijke schade oplopen zullen in de toekomst bij het algemeen rampenfonds nog kunnen aankloppen.
 
Landbouwers kunnen een tegemoetkomingsaanvraag indienen bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij tot en met 30 juni 2020.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek