header.home link

Zeewier in veevoeder toch geen goed idee?

18 maart 2021

Methaan is een sterk broeikasgas dat koeien uitademen. Eén van de mogelijke manieren om methaanuitstoot door koeien te beperken is door de dieren het zeewier Asparagopsis taxiformis te voeren. De zeewiersoort bevat hoge concentraties bromoform, een stof die de vorming van methaan in de pens van de koe tegengaat. Maar uit onderzoek van de Nederlandse Universiteit Wageningen blijkt dat de schadelijke stof bromoform in de melk en de urine van de koe terecht kan komen. “Reden genoeg om nog eens te heroverwegen of het wel zo wenselijk is om deze zeewiersoort aan koeien te voeren”, klinkt het.

Lees meer over:

Bromoform, een stof die in hoge concentraties terug te vinden is in de zeewiersoort Asparagopsis taxiformis, remt de vorming van methaan in de pens van de koe. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat runderen die dit zeewier op hun menu krijgen, tot 82 procent minder methaangassen uitstoten.

“Maar bromoform is in pure vorm schadelijk voor de gezondheid, dat heeft eerder onderzoek al aangetoond”, reageert Wouter Muizelaar, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. “Er zijn niet voor niets maxima gesteld aan de hoeveelheid bromoform die drinkwater mag bevatten. Voor voedingswaren zijn die maxima er niet. Wij vroegen ons af welk effect dat zeewier bij koeien heeft. Komt het bromoform terecht in de melk, urine, mest of dierlijk weefsel? Waar blijft het?”

In de melk en in de urine van de runderen, zo blijkt uit het onderzoek. “Dat de stof nu ook in de melk terug te vinden is, is extra zorgelijk”, klinkt het. “Voedselveiligheid moet natuurlijk altijd boven elke vorm van twijfel verheven zijn.” Wouter Muizelaar benadrukt dat er op dit moment geen melk met bromoform in de supermarkt ligt. “De melk uit dit onderzoek is ook vernietigd.”

Er zijn ook andere zeewiersoorten die minder of geen bromoform bevatten, maar mogelijk óók methaan reduceren. Zeewier blijft een veelbelovende optie

Wouter Muizelaar - Onderzoeker Wageningen Livestock Research

Bromoform zorgt ook voor schadelijke bijwerkingen voor de koe zelf. “Van twee van de 12 koeien werd de penswand onderzocht en dat bracht net als bij schapen afwijkingen en tekenen van ontstekingen aan het licht”, aldus Muizelaar. “Dat maakt mij bezorgd.” Wordt het idee van zeewier in veevoeder dan helemaal opgeborgen? “Dat niet, er zijn ook andere zeewiersoorten die minder of geen bromoform bevatten, maar mogelijk óók methaan reduceren”, klinkt het. “Die werken anders doordat ze andere methaan-verlagende inhoudsstoffen bevatten. Dus ik zie zeewieren nog steeds wel als veelbelovende optie die we moeten blijven onderzoeken.”

Het methaanreducerend effect van het zeewier Araspargopsis werd voor het eerst onderzocht in Australië. "Dit zeewier komt van nature niet voor aan onze kust", reageert ILVO-onderzoeker Nico Peiren."In Vlaanderen is er nog geen in vivo onderzoek gebeurd met dit zeewier of andere zeewieren om hun enterisch methaanreductiepotentieel te onderzoeken. Op ILVO loopt momenteel wel een proefreeks met algen over de inzetbaarheid bij zowel vleeskippen als leghennen in het Interreg project ValgOrize."

Bron: WUR / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek