header.home link

WWF: “Natuurherstel wapent ons tegen overstromingen”

26 augustus 2021

Het herstel van de natuurlijke kenmerken en dynamiek van rivieren vergroot de overstromingsbestendigheid op een duurzamere manier, en is bovendien goedkoper dan traditionele technische oplossingen. Na de historische overstromingen van half juli beveelt WWF, op basis van een nieuw rapport, aan om ruimte te maken voor rivieren als meest duurzame en kosteneffectieve oplossing.

Lees meer over:
wateroverlast-overstroming-schade-juli2021-2-TwitterIlseJanssens-IlseJa1-1024

Het rapport toont volgens de milieuorganisatie aan dat het herstel van natuurlijke rivierlopen economisch voordeliger is dan traditionele oplossingen met harde infrastructuur. Dat is zeker zo wanneer alle voordelen voor waterkwaliteit, nutriëntenretentie en vermindering van overstromingsrisico’s in aanmerking worden genomen.

“In België en Duitsland hebben enorme overstromingen steden en dorpen verwoest en alleen al dit jaar meer dan 200 mensen gedood. Volgens schattingen van het laatste IPCC-rapport zal hevige neerslag en de daarmee gepaard gaande overstromingen in de meeste regio's van het continent toenemen en frequenter worden, als de temperatuur op aarde met 1,5°C of meer stijgt in vergelijking met het pre-industriële niveau”, klinkt het.

Nood aan natuurlijke buffers

Daarom roept WWF de federale en regionale regeringen op om rivieren in hun natuurlijke staat te herstellen en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen, met het herstel van uiterwaarden. De Maas en Rijn, die tijdens de overstromingen buiten hun oevers traden, hebben hun natuurlijke uiterwaarden volledig verloren, stelt de milieuorganisatie vast.  

"Ons land moet werk maken van een ruimtelijke ordening die het ruimtebeslag beperkt, inzetten op natuurherstel binnen en buiten de steden en dorpen om natuurlijke buffers te maken tegen overstromingen en droogte en duurzame vormen van landbouw en bosbouw aanmoedigen die minder schadelijk zijn voor het vermogen van de bodem om water op te nemen. En natuurlijk ook hard werken aan het terugdringen van onze broeikasgasuitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan", vindt WWF.

Ons land moet werk maken van een betere ruimtelijke ordening, natuurherstel en duurzame vormen van landbouw en bosbouw

Koen Stuyck - WWF

“Dodelijke cocktail”

Het oplossen van de klimaatcrisis en het redden van biodiversiteit gaan voor de organisatie hand in hand. “Als je de toename van hevige regenval als gevolg van klimaatverandering en de drastische afname van uiterwaarden bij elkaar optelt, krijg je een dodelijke cocktail voor de mensheid”, zegt Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België. "In plaats van de natuur tegen te werken door miljarden euro's te spenderen aan investeringen die schadelijk zijn voor de natuur, moeten we investeren in natuurvriendelijke oplossingen. Het herstellen van de natuur is een kwestie van overleven geworden, niet alleen voor de natuur maar ook voor de mens.”

Aan de EU vraagt WWF om in de komende EU-natuurherstelwet "juridisch bindende ambitieuze hersteldoelen op te nemen voor uiterwaarden, natte gebieden en alle soorten ecosystemen die bijdragen aan het vasthouden en opslaan van water."

Voor EU-fondsen die bestemd zijn voor investeringen moet een "op natuur gebaseerde" vereiste ingevoerd worden en prioriteit gegeven worden aan maatregelen om natuurlijk water vast te houden, zoals het herstel van natte gebieden boven grijze infrastructuur. “Ten slotte moet de Unie ervoor zorgen dat scenario's van hydrologische gebeurtenissen met terugkeerperiodes van minder dan 100 jaar worden geïntegreerd in alle huidige en toekomstige EU-strategieën, wetgeving en planningsdocumenten, aangezien deze steeds frequenter zullen worden.”

Raadpleeg het volledige WWF-rapport (Engels).

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek