header.home link

WUR-prof ziet oplossing stikstof in combinatie technologie en kwart minder vee

30 september 2022

Stikstofhoogleraar Wim de Vries van de Nederlandse Universiteit van Wageningen (WUR) heeft een aantal scenario's doorgerekend van manieren waarop boeren de stikstof- en klimaatdoelen van de regering kunnen halen, meldt Foodlog. Zijn team bouwde een model dat zowel de uitstoot van stikstofverbindingen als die van broeikasgassen door de landbouw berekent. Volgens De Vries zou een combinatie van technologische innovaties en 25 procent afbouw van de veestapel het beste werken.

Lees meer over:
koe-weide-beek-water-droogte-1280

De onderzoeksgroep van De Vries probeerde te berekenen welke maatregelen boeren het beste kunnen nemen om zowel de geldende klimaat- en stikstofdoelen te halen. Zijn team becijferde de ruimte die technische maatregelen biedt. Denk aan minder stikstof in het veevoer, mestscheiding, niet meer ploegen en, ondanks het feit dat die wat onder vuur liggen bij onze noorderburen, emissiearme stallen. Daar maakte het team een tabel met reductiecijfers van. Vervolgens gebruikten de onderzoekers de tabel om de onderlinge effecten van verschillende maatregelen te becijferen. Koeien in de wei leiden weliswaar tot minder ammoniakuitstoot, maar tot meer broeikasgassen, ontdekte De Vries.

Uitgelicht

Roostervloeren vallen door de mand voor Nederlandse rechter

nieuws
7 september 2022 Lees meer

Alles uit de Kast

Een eerste scenario dat ‘Alles uit de Kast’ heet, laat zien dat boeren hun stikstof- en klimaatdoelen niet zullen halen door volop in te zetten op technische maatregelen. Die zullen de stikstofuitstoot halveren maar zijn weinig effectief omdat maar een klimaatwinst van zo'n 25 procent opleveren. Dat is niet genoeg voor de afgesproken reductie van 50 procent die in 2050 moet zijn gerealiseerd.

Bovendien rekende het team van De Vries in dit scenario met de optimistische schattingen van de leveranciers van die technieken. In de praktijk, zegt de hoogleraar, werkt de apparatuur vaak net iets minder goed en investeren niet alle boeren voor 2030 in emissiearme technieken, zeker niet als ze duur zijn. Daarom heeft hij een tweede scenario uitgewerkt met realistischer cijfers. Technische maatregelen zijn daarin goed voor ongeveer 30 procent van de stikstofreducties maar verminderen slechts 15 procent van de broeikasgassen.

Omdat techniek alleen niet genoeg is, moet de veestapel kleiner. Maar een halvering, die werd voorgesteld in het Nederlandse parlement, levert minder op dan je zou verwachten. Dat laten de modellen zien. Halvering van de veestapel levert maar 35 procent reductie van de uitstoot van stikstof en 21 procent van die van broeikasgassen op. Dat komt onder meer doordat Nederland mest exporteert en daardoor de mestreductie en stikstofwinst dus lager uitvallen. Minder melkkoeien verlaagt bovendien de uitstoot van broeikasgassen in het veenweidegebied niet; de oxidatie van het veen gaat onverminderd door en stoot klimaatgassen uit. De Vries wijst er ook op dat het landgebruik wijzigt bij een halvering van de veestapel. Weidegrond wordt omgezet in akkers en met de teeltactiviteiten stijgt ook de CO2-uitstoot.

Combinatie

De Vries geeft de voorkeur aan een scenario waarin haalbare technische maatregelen worden gecombineerd en de veestapel met kwart krimpt. Daarmee kan volgens hem een ammoniakreductie van bijna 50 procent worden gerealiseerd en een 25 procent lagere uitstoot van broeikasgassen. Zo komt de landbouw in de buurt van de ammoniakdoelstelling en wordt de klimaatopgave voor 2030 gerealiseerd. De doelstelling voor 2050 (-50%) blijft evenwel buiten bereik, maar die zou ook niet gehaald worden bij halvering van de veestapel in combinatie met technische maatregelen, aldus de Vries.

De Vries doet zijn uitspraken in de meest recente publicatie van Wageningen World.

Bron: Foodlog.nl / WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek