header.home link

Roostervloeren vallen door de mand voor Nederlandse rechter

7 september 2022

De Nederlandse Raad van State – het hoogste bestuurlijke rechtscollege - heeft twee typen emissiearme stallen aan banden gelegd. Het maakt de uitweg uit het stikstofmoeras voor de Nederlanders alweer wat moeilijker.

Lees meer over:
nederland

Door de uitspraak is de uitbreiding van drie melkveehouderijen in Utrecht die hun vee niet weiden voorlopig van de baan. De rechtbank Midden-Nederland kwam in september vorig jaar tot hetzelfde oordeel. In de uitspraken gaat het alleen om twee soorten emissiearme stallen, de typen A1.13 en A1.28 op de “RAV”-lijst, de Nederlandse opsomming van emissiearme technieken en hun emissiefactoren. Het gaat telkens om roostervloeren voorzien van cassettes met roosterspleten en een mestschuif.

De natuurorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) van stikstofjager Johan Vollenbroek voerde aan dat emissiefactoren de werkelijke stikstofuitstoot onderschatten. Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan in de regelgeving wordt uitgegaan. De rekenwaarden, ofwel emissiefactoren, die worden gebruikt om de stikstofuitstoot te berekenen, bieden daarom te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt.

Bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen voor stallen die in deze zaken centraal staan, mag daarom geen gebruik meer worden gemaakt van deze emissiefactoren. Dat betekent dat melkveehouderijen met dit type stal alleen een natuurvergunning kunnen krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt.

Het is daarom belangrijk dat het door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekondigde onderzoek naar de effectiviteit van emissiearme stallen snel duidelijkheid biedt, besluit de rechter.

Juridische borging

LTO Nederland spreekt in een eerste reactie van een "teleurstellende uitspraak" die boeren verder in onzekerheid brengt. “De juridische borging van de emissienormen van twee staltypen is onvoldoende. De rol van innovatie bij verduurzaming staat terecht niet ter discussie, slechts de zekerheid van de emissiefactor bij specifieke stallen.”

Ook stikstofminister Christianne Van der Wal en waarnemend landbouwminister Carola Schouten kondigden al aan dat er een betere juridische boring van innovatie moet komen.

Bron: Nieuwe Oogst

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek