header.home link

Wordt de Duitse vleestaks een feit?

8 maart 2021

Om de hervorming van de Duitse veehouderij betaalbaar te maken, wil de regering werk maken van hogere vleesprijzen. Duits Landbouwminister Julia Klöckner (CDU) presenteerde alvast verschillende pistes voor de financiering, onder meer dierenwelzijnsheffing en een verhoging van het btw-tarief.

Lees meer over:

Duitsland wil de kwaliteit van de stallen verbeteren om zo het dierenwelzijn op te krikken. Het gaat dan om aanpassingen aan stallen, ligboxen en kippenrennen. Daarnaast moet de veehouderij ook klaargestoomd worden om een grotere beschermende rol op zich te nemen voor milieu en biodiversiteit.

Het kostenplaatje voor deze hervormingen wordt geschat op zo’n 10 miljard euro voor de komende tien jaar. “De maatschappij vraagt meer dierenwelzijn, maar dat is niet gratis”, stelt Julia Klöckner.

Om die transitie te financieren, en niet zomaar af te wentelen op de landbouwers, wil de Duitse regering wettelijke prijsstijgingen van dierlijke producten doorvoeren. Hiervoor kreeg minister Klöckner alvast groen licht van juristen.

Eerder had een commissie al voorgesteld om 40 cent meer te vragen per kilogram vlees en worst, 15 cent per kilogram kaas en boter en 2 cent per kilogram eieren. Elke consument zou dan ongeveer 35 euro per jaar meer moeten betalen voor dierlijke producten. Dat levert een jaarlijkse opbrengst op van 3,6 miljard euro die moet gebruikt worden om landbouwers te helpen bij de omschakeling van hun stallen.

Uit een rapport zou alvast blijken dat de voorstellen van de commissie uitvoerbaar zijn. Naast de heffing, ligt ook een btw-verhoging van 7 naar 19 procent op tafel, ofwel enkel voor dierlijke producten, ofwel een algemene verhoging. Deze piste is volgens Klöckner bovendien makkelijk door te voeren vanwege de lage administratieve kosten.

De maatschappij vraagt meer dierenwelzijn, maar dat is niet gratis

Julia Klöckner - Duits minister van Landbouw

Greenpeace toont zich alvast voorstander van het plan en wijst erop dat “ecologisch nadelige producten” niet langer mogen gefinancierd worden met een verlaagd btw-tarief.

Kritiek komt dan weer uit de hoek van de Vrije Democratische Partij (FDP). “Meer dierenwelzijn willen bereiken met extra belastingen, of dat nu is door de btw te verhogen of door een aparte vleesbelasting, is gewoon oogkleppen op hebben”, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter Frank Sitta. Ook sociale organisaties staan eerder op de rem omdat ze vrezen dat een verhoging van de vleesprijzen een zware last zou betekenen voor mensen met een laag inkomen.

Volgens andere critici schiet deze maatregel zijn doel voorbij omdat een hogere prijs vooral in het nadeel zal spelen van het ‘diervriendelijker’ biovlees. Want, zou luidt de redenering, de consument zal geneigd zijn om nog meer goedkoop ‘standaardvlees’ te kopen.

De Duitse landbouworganisatie pleit er alvast voor om de voorstellen snel en volledig te implementeren. Ze benadrukt dat het geld moet terechtkomen op de plek waar het dierenwelzijn wordt gerealiseerd, “namelijk bij de boer”.

Bron: Nieuwe Oogst / Frankfurter Allgemeine

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek