header.home link

Wolf Fencing Team kan aanvragen niet volgen

14 juli 2022

Wie een beroep wil doen op het Wolf Fencing Team om omheiningen wolfwerend te maken, komt op een wachtlijst te staan. Alleen eigenaars van grootvee binnen de schutkring worden sneller geholpen omdat hun aanvraag binnen de 6 maanden klaar moet zijn.

Lees meer over:

Vorige week werd in Wauberg nog een drachtige koe doodgebeten. Het Wolf Fencing Team (WFTB) kreeg het afgelopen werkjaar (van april 2021 tot eind maart 2022) al 467 aanvragen binnen, waarvan meer dan de helft van paardenhouders. En die aanvragen zijn nog lang niet verwerkt, omdat ze maar één fulltime preventieadviseur hebben voor de adviesbezoeken.

“In mei kwamen er minder aanvragen binnen. Maar nu de aanvallen sinds eind juni opnieuw de hoogte in schieten, zijn er dat weer veel meer. Intussen al een veertigtal”, zegt Diemer Vercayie van het WFTB in Het Belang van Limburg. Bij WFTB verwachten ze dat er vanaf eind augustus nog veel meer aanvragen binnenstromen. “Omdat de jonge welpen intussen ook vast voedsel nodig hebben en de oudere wolven gaan kiezen voor makkelijke prooien; dieren die niet achter een wolfproof omheining zitten. En als er in de buurt een dier is doodgebeten, schieten de andere veehouders ook in actie. We merken heel duidelijk dat aanvragen in clusters binnenkomen.”

Omdat er nu al een wachtlijst is, hebben ze bij het WFTB nu een brochure en videohandleiding gemaakt. “Met deze handleiding kunnen mensen die technisch zijn aangelegd al voort. Want de welpen gaan meer en meer eten. En tegen het najaar zullen de aanvallen nog toenemen. Omheinen is de boodschap.”

Tegen het najaar zullen de aanvallen nog toenemen. Omheinen is de boodschap

Diemer Vercaye - Wolf Fencing Team

De enige uitzondering op al die mensen die op de wachtlijst terechtkomen en dus geduld moeten oefenen, zijn houders van grootvee binnen de schutkring: de elf gemeenten binnen het kerngebied van de wolf. “Deze mensen hebben momenteel maar zes maanden de tijd om hun aanvraag goedgekeurd te krijgen. Vandaar dat ze voorrang krijgen. Als die subsidiemaatregel in het najaar niet meer wordt verlengd, krijgen zij geen geld meer. Voor deze mensen steken we dus een tandje bij.”

Drachtige koe

Specialisten blijven er bij dat de kans heel klein is dat een wolf een gezonde koe of paard aanvalt. Maar op 3 juli werd in Wauberg wel weer een drachtige koe doodgebeten. Boer Jan Winters uit zijn twijfels: “Een gezonde koe die op kalven staat op zo'n manier verliezen, dat valt niet mee. Je staat machteloos. Die wolven zijn al eerder in en rond onze stallingen opgemerkt. Je weet gewoon niet hoe je met de situatie om moet gaan. Er staan 65 koeien op ons bedrijf. Om de dieren te beschermen zijn nu alle hekken dicht en 's nachts gaan de dieren op stal.” ANB leverde en Winters installeerde ondertussen een tijdelijke wolfproof omheining.

Uitgelicht
Nog maar 9 procent van het weiland in het leefgebied van de wolf is beschermd. In totaal moet er zo’n 2.500 hectare grasland afgerasterd worden. Het Wolf Fencing Team krijgt d...
19 december 2021 Lees meer

Intussen is ook duidelijk geworden dat het WFTB - dat vooral steunt op vrijwilligers - meer middelen nodig heeft. Vanaf het najaar voorziet de provincie Limburg in middelen om een tweede preventieadviseur voltijds in dienst te nemen bij het WFTB. De aanwervingsprocedure loopt nog. Eerder becijferde VILT dat de totale kostprijs voor het subsidiëren van omheiningen in het risicogebied tussen de 8,75 en 10 miljoen euro zal kosten.

www.wolffencing.be

Bron: HBVL

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek