header.home link

West-Vlaanderen wil extra aandacht voor landschappelijke integratie in vergunningsdossiers

26 april 2021

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen gaat meer aandacht besteden aan landschappelijke integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het buitengebied. “Vergunningen staan erg onder druk, zeker in landschappelijk waardevol agrarisch gebied”, klinkt het. Met een nota wil de deputatie nu een kader scheppen zodat sterker kan ingezet worden op een kwalitatievere landschappelijke integratie van land- en tuinbouwbedrijven.

landschappelijke integratie advies Inagro_Inagro

De West-Vlaamse deputatie stelt vast er veel vragen worden gesteld over geplande bouwwerken en hun inpasbaarheid in het omliggende landschap. Ook gemeenten kijken kritisch naar die aspecten, zeker als het gaan om landschappelijk waardevol agrarisch gebied. “Met onze nota willen we land- en tuinbouwers vragen om voldoende informatie samen te brengen in het vergunningsdossier. De nota focust in de eerste plaats op de opgelegde dossierstukken. Daarnaast bevat ze een luik over visie op landschappelijke integratie en een luik over handhaving”, laat het provinciebestuur via een persbericht weten.

Beplanting, architectuur, materiaalkeuze en inplantingsplaats

Een vergunningverlener, of het nu de gemeente of de provincie is, kent doorgaans het desbetreffende bedrijf niet en weet ook niet welke plannen een land-of tuinbouwer met zijn bedrijf heeft in de toekomst. Om die reden is het volgens de deputatie belangrijk om die zaken te verduidelijken in het dossier.

Er wordt een antwoord wordt verwacht op de vragen wat, waar, hoe en waarom: Wat wil de bedrijfsleider in kwestie doen?, Waarom?, Welke inplanting is er voorzien?, Hoe verhoudt het gebouw zich tot de andere gebouwen?, Hoe is de relatie van het gebouw met de omgeving?, enz. “Een landbouwer die een vergunningsdossier wil indienen, moet goed over deze vragen nagedacht hebben. Eventueel kan de hulp van experten in geroepen worden”, luidt het.

Wij vragen dat een land- of tuinbouwer bij de dossiersamenstelling duidelijk maakt welke inspanningen hij al leverde op vlak van landschappelijke integratie

Deputatie West-Vlaanderen

Een belangrijk element in landschappelijke integratie is beplanting, net als architectuur, materiaalkeuze en inplantingsplaats. “Wij vragen dat een land- of tuinbouwer bij de dossiersamenstelling duidelijk maakt welke inspanningen hij al leverde op het vlak van landschappelijke integratie. Wanneer het gaat om een groot gebouw in landschappelijk waardevol agrarisch gebieden, vragen we ook meer visualisaties”, legt de deputatie uit.

Aan land- en tuinbouwers wordt voortaan ook gevraagd om in het aanvraagdossier ook mee te geven welke voorwaarden in vorige vergunningen werden opgelegd, wat al dan niet uitgevoerd is en welke timing daaraan verbonden is. Foto’s moeten dit ondersteunen.

Welke documenten specifiek nodig zijn voor een vergunningsaanvraag hangt sterk af van de bestemming op het gewestplan waarin het landbouwbedrijf zich bevindt en de grootte van het nieuwe gebouw. Het provinciebestuur maakt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de gewone en de vereenvoudigde aanvraag. In een handig overzicht legt de provincie West-Vlaanderen het verschil tussen beiden uit en wordt verduidelijkt welke documenten in elk dossier moeten zitten.

landschappelijke integratie landschap_Inagro

Inagro biedt (gratis) advies aan

Het provinciaal landbouwonderzoekscentrum Inagro zal de land- en tuinbouwers bijstaan bij de opmaak van landschappelijke integratieplannen op en rond landbouwbedrijven. “Bij de opmaak van het landschappelijke integratieplan benaderen we altijd het volledige bedrijf én het landschap, en niet enkel het onderwerp van de vergunning. Het spreekt voor zich dat we onze planopmaak aanpassen om de gevraagde inhoud aan te leveren”, vertelt Kathleen Storme, adviseur bedrijfsintegratie bij Inagro.

Adviezen over bedrijfsontwikkeling vraag je best al aan in de droomfase

Kathleen Storme - Adviseur bedrijfsintegratie Inagro

Door landbouwers een goed doordacht plan met bijhorende motivatie aan te bieden, wil Inagro enerzijds tegemoetkomen aan de vragen van de deputatie, maar anderzijds ook werk maken van goed geïntegreerde land- en tuinbouwbedrijven. “Land- en tuinbouwers vragen volgens Inagro best op tijd ondersteuning aan. Adviezen over bedrijfsontwikkeling en agrarische architectuur vraag je best al aan in de droomfase. Zo kunnen we de opmaak van de motiveringsnota over de keuze van een specifiek gebouw en de inplantingsplaats op ons nemen”, benadrukt Kathleen Storme.

“Het advies blijft gratis voor actieve West-Vlaamse land- en tuinbouwers. Er wordt dan een integratieplan met bijhorende motivatie- en visienota en visualisaties opgemaakt”, aldus Storme. Ze wijst er wel op dat voor dossiers in landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verhoogde aandacht, er wel een forfait van 248 euro zal doorgerekend worden omdat de extra visualisaties heel wat extra tijd kosten.

Vanaf 15 juni moeten alle aanvraagdossiers voldoen aan deze vereisten voor samenstelling van het vergunningsdossier. Tot dan geldt een overgangsperiode. Maar ook die dossiers moeten de nodige informatie over landschappelijke integratie bevatten, luidt het.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek