header.home link

West-Vlaanderen steunt private aanleg waterspaarbekkens

28 mei 2020
Nu de droogte uitzonderlijk vroeg zijn intrede doet in Vlaanderen, heeft de provincie West-Vlaanderen beslist om landbouwers en private partners te ondersteunen die een waterspaarbekken willen aanleggen op hun percelen. Dat werd donderdag goedgekeurd in de provincieraad. Er wordt een budget van 250.000 euro voorzien waarmee de provincie een deel van de kosten zal dragen.

Nu de droogte uitzonderlijk vroeg zijn intrede doet in Vlaanderen, heeft de provincie West-Vlaanderen beslist om landbouwers en private partners te ondersteunen die een waterspaarbekken willen aanleggen op hun percelen. Dat werd donderdag goedgekeurd in de provincieraad. Er wordt een budget van 250.000 euro voorzien waarmee de provincie een deel van de kosten zal dragen.

Om wederkerende problemen door droogte en wateroverlast beter aan te pakken, wil de provincie West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, nu ook private partners zoeken die op hun percelen een eigen waterspaarbekken willen aanleggen. Het gaat niet alleen om het opvangen van regenwater van de eigen oppervlaktes zoals daken, weiden en landerijen, maar er kan ook een verbinding worden gemaakt met een beek om oppervlaktewater te laten binnenstromen bij hevige regenval, wanneer het water hoog genoeg staat. 

“In periodes met veel regen kan het water uit de waterlopen in het bekken gebufferd worden waardoor het risico op overlast stroomafwaarts vermindert in bewoond gebied. Bij droogteperiodes zorgt het bekken voor een permanente watervoorraad en kan het bekken bijgevuld worden”, klinkt het bij de provincie.

Partners die willen meewerken, kunnen een dossier indienen. Een beoordelingscommissie onderzoekt daarop of de aanvraag geschikt is en beantwoordt aan een aantal voorwaarden, zoals de grootte van het afstroomgebied en het perceel. De provincie lanceerde reeds een oproep en kon daardoor al tien projecten definitief selecteren. Ze zal het voorbereidende traject en de werken aan de beek, zoals de bouw van een stuw, bekostigen. Ook de kosten van de bufferfunctie, waarbij water traag wordt afgevloeid, zijn voor de provincie.

De landbouwers zelf zullen de kosten voor de spaarfunctie, het vasthouden van water, voor zich nemen. De provincie zal met de private partners een publiek-private samenwerking aangaan met een engagement van minimaal twintig jaar.  

Bron: Belga/Focus-WTV

Beeld: Provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek