header.home link

West-Vlaanderen roept landbouwers op tot aanleg waterbuffers en watervoorraden

19 oktober 2021

De provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. Via het  ‘provinciaal reglement waterputten’ spreekt het landbouwers aan voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) op privéterreinen. Tussen 15 oktober en 15 december kan net als in voorgaande jaren andermaal een dossier ingediend worden.

Lees meer over:

Het reglement maakt deel uit van de inspanningen van de provincie om wederkerende problemen door droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds beter aan te pakken. Via het reglement wil de provincie West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, private partners en landbouwers zoeken die op hun percelen een eigen waterspaarbekken met bufferfunctie willen aanleggen.

Private partners kunnen zelf regenwater opvangen van hun eigen, al dan niet verharde, oppervlaktes zoals daken, weiden en landerijen, maar er kan ook een verbinding worden gemaakt met een beek om oppervlaktewater te laten binnenstromen. Bij periodes met veel regen kan het water uit de waterlopen in het bekken gebufferd worden waardoor het risico op overlast stroomafwaarts vermindert in bewoond gebied. Bij droogteperiodes zorgt het bekken voor een permanente watervoorraad en kan het bekken via de waterloop bijgevuld worden.

Financiële steun provincie bij opmaak ontwerp

Landbouwers dienen een dossier op te maken en in te dienen op het portaal van de provinciale website. Zij kunnen dat doen tussen 15 oktober en 15 december.

Een beoordelingscommissie onderzoekt op basis van een aantal criteria of de aanvraag geschikt is. Onder andere de grootte van het afstroomgebied, de ligging nabij een provinciale waterloop, de mate van het voorkomen van wateroverlast en de impact op de waterbevoorrading worden in kaart gebracht.

water-beek-veld-nattenatuur-1280

De geselecteerde projecten kunnen rekenen op de ondersteuning van de provincie bij de opmaak van het technisch ontwerp en het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning. Het reglement bepaalt hoe de kosten verdeeld worden. De aanvrager draagt de kosten voor investering in de spaarfunctie, de provincie voor de bufferfunctie en voor de kosten ter hoogte van de beek. De provincie en aanvrager gaan in deze publiek-privatesamenwerking een engagement aan van minimaal 20 jaar.

Landbouwers kunnen voor inhoudelijke ondersteuning op het vlak van watermanagement en meer in het specifiek het provinciaal reglement waterputten ook aankloppen bij Inagro, partner in dit project.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek