header.home link

Waals GLB-plan: Gewest en milieuverenigingen kibbelen over analyse van de Commissie

16 juni 2022

De Europese Commissie heeft haar opmerkingen over het Waals strategisch plan 2023-2027 voor het toekomstige GLB meegedeeld. Het is een understatement te zeggen dat de Waalse minister van Landbouw Willy Borsus (MR) en de milieuverenigingen er niet dezelfde interpretatie op na houden.

Lees meer over:

Net zoals op het Vlaamse strategische landbouwplan, heeft de Europese Commissie haar feedback gegeven op dat van Wallonië. "De balans is eerder positief", aldus minister Borsus, die van mening is dat "het merendeel van de aan Wallonië gerichte opmerkingen en kanttekeningen van technische aard is".

"Het gaat onder meer om preciseringen en verbeteringen van bepaalde indicatoren, met name op het gebied van de groene architectuur, maar ook om verduidelijking van bepaalde begrippen en aanvullende toelichtingen", legt Borsus uit. Hij wijst er tegelijk op dat het regionale plan "vóór de oorlog in Oekraïne is opgesteld en dat het nu noodzakelijk is rekening te houden met dit nieuwe element dat opschudding veroorzaakt in de mondiale markten".

Wat de opmerkingen over gekoppelde steun betreft, "is het nuttig eraan te herinneren dat er rekening is gehouden met het specifieke karakter van de Waalse landbouw, en meer in het bijzonder met de van oudsher op grassen gebaseerde extensieve veeteelt", voegde Willy Borsus eraan toe.

"Wij stellen met voldoening vast dat deze opmerkingen, hoewel die een antwoord vereisen, de fundamentele elementen van het Waalse Strategisch Plan niet ter discussie stellen. Wallonië zal niettemin de dialoog met de Commissie voortzetten en de gewenste antwoorden, toelichtingen en verduidelijkingen verstrekken", zei hij.

“Plan is ontoereikend”

Een ander geluid is te horen bij de milieuverenigingen. In een gezamenlijk persbericht hekelen Natagora, Nature et Progrès, iew, WWF en Greenpeace - die de ‘Impaacte’-coalitie hebben gevormd - het Waalse plan dat "grotendeels ontoereikend is om de doelstellingen inzake behoud van voedsel, klimaat en biodiversiteit te verwezenlijken".

"In de context van de wereldwijde crisis op de landbouwmarkten geeft de Commissie aan welke hefbomen in het toekomstige GLB moeten worden geactiveerd. Het gaat erom de positie van de landbouwers in de waardeketen te versterken, door de investeringen te richten op lokale voedselsoevereiniteit en door alle beschikbare instrumenten in te zetten om de producentenorganisaties te steunen. Maar daarin schiet het nieuwe Waalse plan te kort," klinkt het.

"De Commissie is tevreden met het aanzienlijke budget voor de ecologische omschakeling van landbouwbedrijven, maar deelt tegelijk ook talrijke gele kaarten uit voor de zeer geringe ambitie van de voorgestelde milieumaatregelen”, vervolgen zij.

“Zo is de Commissie, gezien de uiterst zorgwekkende situatie van de biodiversiteit in Wallonië, van mening dat de voorgestelde doelstellingen voor het duurzaam beheer van bossen, de instandhouding van habitats en soorten, en de instandhouding van landschapselementen uiterst zwak zijn", schrijven de verenigingen. Volgens hen zegt de Commissie ook "zeer bezorgd" te zijn over de voorgestelde steun voor de rundveehouderij, terwijl het gewest reeds "één van de hoogste veedichtheden in Europa heeft, na Nederland en Vlaanderen".

Ten slotte wijst de Commissie "niet alleen op de risico's die verbonden zijn aan steun voor de rundveehouderij in zijn huidige vorm, maar ook op het mogelijke misbruik van investeringssteun. In veel gevallen wordt deze steun opgeslokt door industriële veestallen die, hoewel zij met belastinggeld worden gefinancierd, vaak ontsnappen aan de milieu-effectbeoordelingen die in zeer kwetsbare natuurlijke omgevingen vereist zijn", concluderen zij.

Uitgelicht
De uitstoot van de veestapel wordt onvoldoende aangepakt, er is te weinig ambitie op het vlak van lucht- en waterkwaliteit, en te veel voedingsstoffen gaan verloren: de Europe...
10 juni 2022 Lees meer

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Beeld: Jaklien Vandorpe

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek