header.home link

Voorzitter en ondervoorzitter van Milcobel weggestemd

16 juni 2020
De onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel blijft aanhouden. Tijdens de algemene vergadering werden voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer niet opnieuw verkozen. Dat betekent dat de raad van bestuur verder gaat met zeven leden. Betty Eeckhaut werd benoemd als voorzitter ad interim. Bij de leden-melkveehouders heerst al langer ontevredenheid over de aanhoudend lage melkprijs. Net voor het jaareinde werd om die reden de samenwerking met CEO Peter Koopmans al stopgezet.

De onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel blijft aanhouden. Tijdens de algemene vergadering werden voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer niet opnieuw verkozen. Dat betekent dat de raad van bestuur verder gaat met zeven leden. Betty Eeckhaut werd benoemd als voorzitter ad interim. Bij de leden-melkveehouders heerst al langer ontevredenheid over de aanhoudend lage melkprijs. Net voor het jaareinde werd om die reden de samenwerking met CEO Peter Koopmans al stopgezet.

Omwille van de coronacrisis werd de algemene vergadering van Milcobel voor het eerst achter gesloten deuren gehouden. Uit het financiële resultaat van 2019 blijkt dat de omzet van de zuivelcoöperatie licht daalde van 1,26 miljard euro in 2018 naar 1,23 miljard euro een jaar later. De winst lag dan weer iets hoger dan een jaar voordien. Die steeg van 2,22 miljoen naar 2,55 miljoen euro. De algemene vergadering besliste om een dividend uit te keren van twee procent op het ledenkapitaal van de aangesloten vennoten-leveraars.

Het aantal aangesloten melkveehouders bij Milcobel daalde van 2.600 naar 2.525 op een jaar tijd. Samen leverden zijn 1,65 miljard liter ledenmelk, ruim 40 procent van de totale Belgische melkproductie. Dat is een stijging van de aanvoer van ongeveer drie procent tegenover 2018, toen 1,6 miljard liter melk werd aangeleverd door de eigen leden. De tewerkstelling bleef afgelopen jaar stabiel met 2.000 medewerkers die actief zijn op zeven productielocaties.

De algemene vergadering verraste door twee van de vier herverkiesbare mandaten voor de raad van bestuur niet te verlengen. Voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer werden door de leden weggestemd. Daarmee wilden ze ongetwijfeld hun ontevredenheid uiten over de gang van zaken bij Milcobel. De leden morren al langer omdat de Milcobel-melkprijs achterblijft op die van de concurrentie. Om die reden werd CEO Peter Koopmans vlak voor het jaareinde al de laan uitgestuurd. Toen klonk het dat er geen ontevredenheid was over de gekozen strategie, maar dat de snelheid van het veranderingsproces dat was ingezet, omhoog moest.

In een persbericht sprak de zuivelcoöperatie zijn dank uit aan de voorzitter en ondervoorzitter voor het geleverde werk. “Het transformatieproject dat mede onder hun leiding werd opgestart, zal ongetwijfeld z’n vruchten opleveren voor de coöperatie”, zo klonk het. De uittredende voorzitter sprak op zijn beurt een uitdrukkelijk dankwoord uit naar het personeel van Milcobel. “Dankzij hun vindingrijkheid, flexibiliteit en inzet hebben we alle sites operationeel kunnen houden en onze klanten kunnen blijven bevoorraden tijdens de coronacrisis”, liet Dirk Ryckaert optekenen.

Met deze twee mandaten die niet verlengd werden, moet de raad van bestuur nu verder met zeven leden, waarvan twee externe bestuurders. Bestuursleden Betty Eeckhaut en Luc Van Laer werden wel herverkozen bij meerderheid van stemmen voor een periode van vier jaar. De raad van bestuur benoemde Betty Eeckhaut, melkveehoudster uit Maarkedal, tot voorzitter ad interim. Dat betekent dat zij niet automatisch benoemd is voor een periode van vier jaar, de lengte van haar bestuursmandaat. De raad van bestuur kan beslissen die termijn in te korten. “Dat de raad van bestuur voortaan met zeven leden verder gaat, betekent niet dat hij vleugellam wordt gemaakt. Dit is statutair perfect mogelijk”, zegt Eddy Leloup, directeur Milk & Farms bij Milcobel.

Voor kersvers CEO Nils van Dam was de algemene vergadering een eerste kennismaking met de leden van de Milcobel. Hij is sinds een kleine maand in functie en gaf in een korte toelichting een eerste idee van de richting die hij wenst uit te gaan met de zuivelcoöperatie. Van Dam sprak zeer duidelijk de intentie uit om nauw samen te werken en de handen in elkaar te slaan om te bouwen aan een sterke en rendabele toekomst voor Milcobel. “Ik beloof dat ik alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat 1 + 1 niet anderhalf wordt, maar wel 3”, klonk het.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek