header.home link

VN-Milieuprogramma maakt weg vrij voor verdrag tegen plasticvervuiling

4 maart 2022

Het VN-Milieuprogramma heeft het principe aangenomen van een juridisch bindend verdrag tegen de plasticvervuiling. Daarover hebben de in Nairobi verzamelde ministers van Milieu unaniem een resolutie aangenomen. Het akkoord over dat principe wordt gezien als een historische stap vooruit in de strijd tegen de vervuiling door plastic, die wereldwijd de biodiversiteit bedreigt.

Lees meer over:

Er komt nu een internationaal onderhandelingsteam dat tegen eind 2024 een tekst moet klaar hebben. De werkzaamheden zullen van start gaan in de tweede helft van dit jaar.

Het onderhandelingsmandaat is bijzonder breed, en gaat onder meer over "de hele levenscyclus van plastic", van de productie en het "duurzaam" gebruik ervan, tot afvalbeheer en hergebruik of recyclage. Het omvat verder vervuiling op land en in zee, en zowel plastic als microplastics. Daarnaast zullen de onderhandelaars ook doelen moeten vastleggen, net als "bindende" of "vrijwillige" maatregelen op wereldniveau.

Amper 10% gerecycleerd

Er waren geen tegenstemmen, en in de congreszaal werd enthousiast gereageerd op de goedkeuring. Volgens het Milieuprogramma is de resolutie hierover een van de belangrijkste milieuakkoorden sinds het klimaatakkoord van Parijs van 2015.

In 2019 werd er zowat 460 miljoen plastic geproduceerd, wat leidde tot 353 miljoen ton afval. Daarvan wordt minder dan 10 procent gerecycleerd.

De algemene vergadering van het VN-Milieuprogramma houdt dezer dagen zijn jaarlijkse vergadering in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waar zich ook het hoofdkwartier van de VN-organisatie bevindt.

Er liggen veel opties op tafel, het wordt dus belangrijk om de ambitie zo hoog mogelijk te houden

Zakia Khattabi - Federaal minister van Klimaat en Leefmilieu

Minister Khattabi tevreden met "onverhoopt" resultaat

Federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) reageerde verheugd op het resultaat van de milieuvergadering. Ook al gaat het nog maar om een “beginsel” van een juridisch instrument, is de Ecolo-minister toch blij dat het nu verder kan worden uitgewerkt.

"De besprekingen van deze week hebben ons laten zien dat er veel opties op tafel liggen, het wordt dus belangrijk om de ambitie zo hoog mogelijk te houden", zegt ze. Khattabi noemt het alvast belangrijk dat is vastgelegd dat plasticvervuiling ook microplastics omvat.

Wat de 'nature based solutions' betreft, wijst Khattabi erop dat er nu een "solide, gemeenschappelijke definitie" en een gemeenschappelijk kader zijn aangenomen, "die de noodzaak erkennen om alle ecosystemen op duurzame wijze te beschermen, in stand te houden, te herstellen, duurzaam te gebruiken en te beheren."

Op het vlak van chemicaliën en afval heeft de Europese Unie een reeks engagementen verkregen. "Deze omvatten een gezamenlijke evaluatie door UNEP (het milieuprogramma van de VN, red.) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de stand van zaken van de wetenschap op het gebied van hormoonverstoorders, maar ook het aanreiken van de opties om het probleem van ammoniumverontreinigende stoffen in producten en het milieu aan te pakken."

In alle drie deze dossiers heeft België volgens Khattabi een belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van het ambitieniveau.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek