header.home link

VLIF: vooral jonge akkerbouwers starten in 2021

11 april 2022

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) heeft vorig jaar voor 123 miljoen euro voorzien. Voor jonge landbouwers werden 170 aanvragen voor overnamesubsidies goedgekeurd, het hoogste aantal sinds 2015. Vooral akkerbouwers zijn nog enthousiast om te starten in de landbouw.

Lees meer over:
groenekring-actielebbeke-strokar-toekomst-1250

Vorig jaar werden meer dan 14.000 VLIF-dossiers ingediend, verspreid over meer dan 3000 aanvragen en voor een totaal van 654 miljoen euro aan investeringen. Daarvan werden er net geen 10000 dossiers  geselecteerd, goed voor bijna 375 miljoen euro aan geplande investeringen.  Alle projecten kunnen samen voor 123 miljoen euro VLIF-steun krijgen.

VLIF-steun wordt niet in één keer uitbetaald, maar in schijven. Vorig jaar werd er voor 46 miljoen euro aan investeringssteun uitbetaald. Ruim een kwart van de globale steun ging naar investeringen in energiebesparing, gevolgd door investeringen in emissies en automatisering. Als je het per sector bekijkt, wordt het meest geïnvesteerd door groentetelers en melkveehouders.

VLIF1

Jonge landbouwers

Vorig jaar werden 170 aanvragen voor opstartsteun voor jonge landbouwers geselecteerd. Dat is het hoogste aantal sinds 2015. In 95 gevallen ging het om akkerbouwers, 37 jonge boeren willen een rundveeboerderij overnemen, 19 keer werd er een aanvraag ingediend voor een tuinbouwbedrijf. Varkens- en kippenhouders dienden samen maar 15 aanvragen in.

Vorig jaar hervormde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) een aantal van de steunmaatregelen met extra aandacht voor de zogenaamde niet-productieve investeringen in het belang van milieu, biodiversiteit, waterberging en het landschap. Crevits: “We hebben vorig jaar nieuwe accenten gelegd voor steun voor land- en tuinbouwers die investeren. Er gaat meer aandacht naar zogenaamde niet productieve investeringen in het belang van milieu en klimaat, maar ook meer steun voor jonge boeren. Vorig jaar werden bovendien 170 aanvragen voor opstartsteun aan jonge landbouwers toegekend. Dat bewijst dat veel jongeren nog steeds goesting hebben en plannen maken om aan de slag te gaan in onze Vlaamse land- en tuinbouw. Landbouwers zijn er zich ook steeds meer van bewust dat dit op een duurzame manier moet gebeuren en dat de land- en tuinbouw bijdraagt aan de maatschappelijke doelen.” 

vlif2

Belangrijke hervormingen

Op 1 januari 2021 verhoogde het steunpercentage voor de meest duurzame investeringen voor jonge landbouwers met 10 procent. Ook de regelgeving rond de zogenaamde niet-productieve investeringen werd in de loop van 2021 aangepast met een uitbreiding van subsidies voor maatregelen die het klimaat en het milieu ten goede komen. Het gevolg was een echte boost van het aantal investeringen met een maatschappelijke meerwaarde o.a. voor het milieu, biodiversiteit, waterberging en voor het landschap. Er werden 754 investeringen geselecteerd, die op meer dan 4 miljoen euro steun kunnen rekenen.

In 2021 werden ook weer heel wat projecten ingediend voor innovatieve investeringen, zoals zeekraalteelt in een zilte verticale landbouw, het recupereren van nutriënten uit groentestromen voor varkensvoeder en een mobiele eiwittoaster voor circulaire bedrijfsvoering in de akkerbouw en de rundveesector.

Het volledige VLIF-rapport kan u HIER lezen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek