header.home link

Vlaanderen zoekt inspiratie voor zijn plattelandsbeleid

16 januari 2018
Nu de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit de doeken heeft gedaan, zijn de voorbereidingen van het nieuwe GLB na 2020 echt op gang getrokken. Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij een publieke bevraging over de invulling van de tweede pijler (plattelandsontwikkelingsbeleid) na 2020. Sectororganisaties, maar evengoed boeren en burgers kunnen hun ideeën spuien op 15 februari in Rillaar of op 22 februari in Waregem. Een soortgelijke denkoefening werd ook zes jaar geleden georganiseerd om het plattelandsbeleid voor de periode 2014-2020 te inspireren.
Lees meer over:

Nu de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit de doeken heeft gedaan, zijn de voorbereidingen van het nieuwe GLB na 2020 echt op gang getrokken. Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij een publieke bevraging over de invulling van de tweede pijler (plattelandsontwikkelingsbeleid) na 2020. Sectororganisaties, maar evengoed boeren en burgers kunnen hun ideeën spuien op 15 februari in Rillaar of op 22 februari in Waregem. Een soortgelijke denkoefening werd ook zes jaar geleden georganiseerd om het plattelandsbeleid voor de periode 2014-2020 te inspireren.

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het ziet er naar uit dat de invulling van het beleidskader nog meer dan in het verleden aan de lidstaten overgelaten wordt. Specifiek wat het plattelandsontwikkelingsbeleid betreft wil de Vlaamse overheid zich laten inspireren door de resultaten van een publieke bevraging. In samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert het Departement Landbouw en Visserij twee consultatiedagen in respectievelijk Rillaar (15 februari) en Waregem (22 februari).

“Tijdens deze publieke bevraging willen we samen met alle geïnteresseerden in kaart brengen welke behoeftes er binnen de Vlaamse landbouw, het milieu gelinkt aan landbouw, en het Vlaamse platteland bestaan”, zegt Nele Vanslembrouck, woordvoerder Landbouw en Visserij. Ze voegt er aan toe dat het evenement openstaat voor mensen die namens een organisatie spreken, maar ruimer voor elke boer of burger. Het aantal deelnemers per organisatie kan beperkt worden met het oog op een brede en evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Uit het rapport van de consultatie die zes jaar geleden georganiseerd werd, in de aanloop naar de GLB-hervorming voor de periode 2014-2020, valt op te maken dat de pijnpunten feilloos blootgelegd werden door de ongeveer 170 deelnemers. De beschikbaarheid van landbouwgrond in Vlaanderen werd bijvoorbeeld aangestipt als problematisch, evenals de onzekere toekomst van veel landbouwbedrijven door het gebrek aan opvolging voor de bedrijfsleider. De respondenten begrepen maar al te goed dat jongeren afhaken gezien de financiële risico’s van de boerenstiel, de moeilijke zoektocht naar startkapitaal, moeder natuur die kan dwarsliggen in de vorm van misoogsten en ziektes, enz.

Nadat de vinger collectief op de wonde was gelegd, werd er indertijd ook nagedacht over de oplossingen die Europa en Vlaanderen vanuit het plattelandsontwikkelingsbeleid kunnen formuleren. Vanuit de zaal klonken suggesties om in te zetten op het verlagen van de economische kwetsbaarheid van landbouwbedrijven, op het stimuleren van samenwerking in producenten- en brancheorganisaties, op het aanmoedigen van verbreding van de bedrijfsactiviteiten als een vorm van risicospreiding, op diversificatie in zowel teeltkeuze als ecosysteemdiensten die een landbouwer levert, enz.

Om als landbouwsector meer jongeren aan te trekken, werd de piste van externe investeerders geopperd en het voorstel gedaan om starters meer kennis van bedrijfseconomie mee te geven via aangepaste vorming. Naar verluidt moest/moet landbouw ook aan een beter imago werken als het jonge boeren in de voetsporen wil laten treden van de oudere generatie.

Het Departement Landbouw en Visserij en het Vlaams Ruraal Netwerk willen medio februari achterhalen welke ideeën er anno 2018 leven omtrent het plattelandsontwikkelingsbeleid. Schrijf je hier in voor de publieke bevraging in Rillaar of Waregem.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek