header.home link

Vlaanderen verplicht elektronische monitoring ook voor bestaande luchtwassers

29 juni 2022

Ook bestaande luchtwassers bij stallen moeten tegen 31 december 2025 over elektronische monitoring beschikken. Dat heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag beslist. Tot nu toe was die monitoring enkel verplicht voor nieuwe luchtwassers.

Lees meer over:

Luchtwassers zorgen ervoor dat landbouwbedrijven minder ammoniak uitstoten door de toepassing van een zuiveringstechniek. Maar bij controles blijkt geregeld dat die systemen onvoldoende werken. Elektronische monitoring moet dat verhelpen. Met die monitoring kan voortdurend worden vastgesteld of de luchtwasser op dat moment wel of niet correct functioneert.

Uit de controles van de Omgevingsinspectie in 2020 en 2021 blijkt dat onder Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het aantal controles van ammoniakemissiearme stalsystemen meer dan verdubbelde, het aantal gecontroleerde luchtwassers verdrievoudigde, maar ook dat er veel overtredingen zijn. Het aantal luchtwassers dat geen ammoniakemissiereductiemeting van 70 procent haalde, lag in 2021 hoger dan in 2020.

De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag om, naast de bestaande verplichting voor nieuwe luchtwassers, ook alle bestaande luchtwassers te verplichten om uiterlijk tegen 31 december 2025 over een elektronische monitoring te beschikken. Daarmee wordt een maatregel uitgevoerd uit het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 om een verbeterde luchtkwaliteit te garanderen.

"Met elektronische monitoring kan op elk willekeurig moment worden vastgesteld of een luchtwasser op dat moment wel of niet correct in werking is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de handhaving vergemakkelijkt, maar bovenal dat we de werkelijke uitstoot van ammoniak ten allen tijde tot een minimum kunnen beperken en zo de gevolgen voor ons leefmilieu ook", besluit minister Demir.

Het is jammer dat de regering initiatieven neemt voor controle van luchtwassers, terwijl de benoeming van het wetenschappelijk comité en de nodige meetprotocollen op zich laten wachten

Hans Verstreken - Fedagrim

In een reactie wijst Boerenbond erop dat het voor de sector belangrijk is dat de luchtwassers goed werken. “Met die elektronische monitoring zullen landbouwers ook wel kunnen laten zien dat hun luchtwassers goed werken. En er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de leveranciers en onderhoudsfirma’s die op een vraag van de landbouwers bij storingen, snel moeten reageren”, zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van de landbouworganisatie.

Voor Fedagrim, de federatie van de toeleveranciers in de landbouwsector, is een constructieve aanpak van het stikstofprobleem belangrijk. Toch vindt de federatie het jammer dat de Vlaamse regering initiatieven neemt voor de monitoring en controle van luchtwassers, terwijl de benoeming van het wetenschappelijk comité en de nodige meetprotocollen voor nieuwe systemen op zich laten wachten. “Op dit ogenblik staan er technologieën in de wachtkamer die door stikstofuitstoot te verminderen de boer ook een restproduct bezorgen dat gebruikt kan worden als alternatief voor kunstmest. Op die manier kunnen we de nutriëntencyclus sluiten”, stelt Hans Verstreken van Fedagrim.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek