header.home link

Vlaanderen keurt invulling beheerovereenkomsten goed

De Vlaamse regering heeft op 24 maart het besluit principieel goedgekeurd met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sluit met landbouwers. Het besluit legt het kader vast waarvoor en op welke manier de beheerovereenkomsten worden ingezet. De landbouwers die deze overeenkomsten sluiten, kunnen daardoor rekenen op Europese en Vlaamse steun.

28 maart 2023  – Laatste update 28 maart 2023 16:13
Lees meer over:
bloemenstrook-beheerovereenkomst-graskruidenstrook-vlm

Beheerovereenkomsten worden gesloten in gebieden waar ze het meest bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen voor biodiversiteit en landschap in landbouwgebieden. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van biodiversiteitsverlies in landbouwgebied en de bescherming van soorten die afhankelijk zijn van en verbonden zijn met landbouwactiviteiten in een gebied. Denk maar aan akkervogels zoals de veldleeuwerik, de patrijs en de grutto, waarvan de populaties de laatste decennia onder druk staan.

Daarnaast zijn het bufferen en verbinden van kwetsbare natuur en het onderhoud van kleine landschapselementen belangrijke doelstellingen voor de beheerovereenkomsten. Zo kunnen landbouwers beheerovereenkomsten sluiten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen in heel Vlaanderen.

GLB

De overeenkomsten kaderen in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De start van het nieuwe GLB in 2023 betekent dus ook de start van een nieuwe generatie beheerovereenkomsten. Het Vlaams strategisch plan voor het GLB werd eerder al goedgekeurd door de Europese Commissie en, met wat vertraging, ook door de Vlaamse regering. ​ ​

Over het besluit wordt het advies nog ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en daarna van de Raad van State. Landbouwers met een aanvraag voor een beheerovereenkomst met startdatum 1 januari 2023 ontvangen volgende week hun ontwerpovereenkomst.

Meer info vindt u op de VLM-website

Wat overtuigt landbouwers om beheerovereenkomsten af te sluiten?
Uitgelicht
Om landbouwers blijvend te engageren om beheerovereenkomsten af te sluiten, zijn een grotere flexibiliteit in de pakketten en een hogere vergoeding zeker aan te raden. Ook ext...
23 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek