header.home link

Vlaamse regering legt honderd miljoen klaar voor stikstofdossier

28 september 2021

Bij de begrotingsopmaak heeft de Vlaamse regering afgesproken om honderd miljoen euro provisie aan te leggen voor de aanpak van de stikstofcrisis, gespreid over drie jaar. Duidelijkheid over hoe dat geld moet besteed worden, is er nog niet.

Lees meer over:
stikstof-varkensbedrijf-diest-afbraak-omgeving-natuur-verharding-1250

Vrijdag al gaven de natuur- en milieuverenigingen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie en WWF-België hun visie op de aanpak van het stikstofprobleem.


Natuurherstel

"De stikstofuitstoot door landbouw, verkeer en industrie is een aanslag op de volksgezondheid, en barricadeert het herstel van kwetsbare natuur. De Nederlandse vergunningenstop is een grote waarschuwing", klinkt het, “Het probleem moet bij de grootste bron aangepakt worden. Landbouw, verkeer en industrie moeten elk hun verantwoordelijkheid opnemen.”

"De landbouwsector is intussen verantwoordelijk voor 78 procent van de totale (binnenlandse, nvdr) stikstofdepositie. Bijkomende maatregelen, zoals een sociaal verantwoorde afbouw van de veehouderij en het torenhoge mestverbruik, zijn dan ook onafwendbaar."

Enkel middelen voorzien om getroffen landbouwers te vergoeden is onvoldoende. De natuurverenigingen vragen ook budget voor natuurherstel. Ter referentie verwijzen ze naar Nederland waar het budget voor natuurherstel op 3 miljard euro wordt geraamd.

Op dit moment is er nog altijd geen zicht op de keuzes die de Vlaamse overheid zal maken bij de invulling van het definitieve PAS-kader en wij kunnen dus ook geen evaluatie maken van de kost die ze nu vooropstelt

Vanessa Saenen - Woordvoerster Boerenbond

100 miljoen provisie

Maar de Vlaamse regering landt dus voorlopig dus ver van de Nederlandse budgetten. Bij de begrotingsopmaak werd een provisie aangelegd van 100 miljoen verspreid over drie jaar. Het budget moet verdeeld worden over de ministers van Landbouw en Leefmilieu.

In Nederland is door het kabinet een budget van 6 miljard over tien jaar voorzien voor de aanpak van de stikstofcrisis. 2,8 miljard euro daarvan gaat natuurherstel, 1,8 miljard is bestemd voor het uitkopen van veehouders en met de rest moeten innovatieve technieken worden gefinancierd. Tot 70% van de gerealiseerde stikstofwinst door de opkoopregelingen mag weer door andere economische takken worden ingevuld.

Definitief kader

Het kabinet Demir noch het kabinet Crevits kunnen meer informatie geven over de invulling van de provisie en dat is niet naar de zin van de Boerenbond. “Op dit moment is er nog altijd geen zicht op de keuzes die de Vlaamse overheid zal maken bij de invulling van het definitieve PAS-kader en wij kunnen dus ook geen evaluatie maken van de kost die ze nu vooropstelt”, zegt woordvoerster Vanessa Saenen.

“Belangrijker dan dit cijfer is dat de overheid nu een realistisch en toekomstgericht PAS-beleid uitwerkt, dat het economische en ecologische verzoent en niet verder gaat dan wat Europa ons oplegt. Als we echt willen gaan voor een sterke en innovatieve economie, dan moet ook de landbouw hierin worden meegenomen. Als sector zijn we er ons van bewust dat er ook van onze kant verdere inspanningen zullen moeten komen, zowel voor herstelbeleid van de natuur, innovatieve investeringen als flankerend beleid. In dat licht lijkt de 100 miljoen die nu voorzien wordt een erg beperkt bedrag”, besluit Saenen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek