header.home link

Vlaams-Brabants gedeputeerde Monique Swinnen geeft fakkel door

16 december 2020

Monique Swinnen (CD&V) heeft haar laatste provincieraad als gedeputeerde van Vlaams-Brabant achter de rug. “Ik kan zeker met trots terugkijken op wat er allemaal is kunnen gebeuren in die tijd”, reageert ze. Haar bevoegdheden 'Landbouw ' en 'Streekproducten' gaan over naar haar partijgenoot Tom Dehaene. Gunther Coppens (N-VA) neemt de plaats van Swinnen in de deputatie in.

Lees meer over:

De Aarschotse Monique Swinnen kan terugblikken op een boeiende carrière als gedeputeerde. In 2006 trad ze voor het eerst toe tot de deputatie. Ze volgde er Yvan Ottenbourgh op. Meteen van bij de start kreeg ze de bevoegdheden landbouw en plattelandsontwikkeling, net als toerisme. In het verlengde daarvan was ze ook verantwoordelijk voor de praktijkcentra in Pamel en Herent, voor streekproducten en Europa. Tijdens haar laatste legislatuur kreeg ze er de bevoegdheden Financiën en Griffie bovenop.

Dat Monique Swinnen 14 jaar lang als gedeputeerde de bevoegdheid Landbouw voor haar rekening nam, is geen toeval. Tot aan haar intrede in de deputatie was ze jarenlang actief binnen KVLV, waaronder ook heel wat jaren als directeur. De politieke microbe had ze al meer dan 20 jaar eerder te pakken gekregen in haar thuisgemeente Aarschot.

Traditie en Innovatie

Een aantal typische Vlaams-Brabantse producten schoof ze als gedeputeerde op de voorgrond. Denk maar aan aardbeien die in de bloemetjes werd gezet tijdens de ‘Dag van de Aardbei’, of aan witloof. In de haar zo kenmerkende stijl liet Swinnen op 10 jaar tijd meer dan 200.000 lagere schoolkinderen kennismaken met de witloofteelt via ‘Wimmeke Witloof’ en de witloofboxen.

Ook traditionele teelten als hop en Schaarbeekse krieken kregen tijdens haar mandaat als landbouwgedeputeerde heel wat aandacht en trachtte ze terug onder de aandacht van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers te brengen. Maar ook voor innovatieve teelten als quinoa, goudsbloem, zoete aardappel of zeekool, had ze oog. Recent werd ook nog een proefveld voor boslandbouw aangeplant.

Onder haar bevoegdheid ondergingen ook de Vlaams-Brabantse proefcentra in Herent en Pamel een metamorfose. Het Herentse proefcentrum fuseerde met de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw en ging verder onder de naam Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Het proefcentrum in Pamel werd vlak voor haar vertrek uit de deputatie nog omgevormd tot Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch.

Verbreding in al zijn facetten

De link tussen Vlaams-Brabant en de hoofdstad werd uitgespeeld in de projecten ‘Brussel Lust’ en ‘Hup HUB Brussel’ waar Swinnen als gedeputeerde één van de drijvende krachten was. Naast aandacht voor de korte keten, werden er ook heel wat stappen ondernomen om andere vormen van verbreding ingang te laten vinden. Via ‘Boeren met Klasse’ werd volop ingezet op landbouweducatie en ook voor Groene Zorg had Swinnen heel wat oog.

Al de draadjes die je in die lange tijd hebt samengebracht, moet je nu loslaten. Maar ik kan ook met trots terugkijken op wat er er allemaal gebeurd is in die tijd

Monique Swinnen - Uittredend gedeputeerde Vlaams-Brabant

“Het is jammer dat ik ermee stop, maar het was zo afgesproken. Al die draadjes die je in die lange tijd hebt samengebracht, moet je nu loslaten en je moet ook bepaalde zaken in de steigers achterlaten. Maar ik mag zeker niet klagen. De lopende zaken zijn netjes overgenomen en ik kan zeker met trots terugkijken op wat er allemaal is kunnen gebeuren in die tijd”, aldus Monique Swinnen.

Haar opvolger binnen de deputatie van Vlaams-Brabant is Gunther Coppens (N-VA), zoals bij aanvang van de legislatuur in 2018 was voorzien. Ook komt er een bevoegdheidsherverdeling. Als gedeputeerde zal Coppens instaan voor Wonen, Toerisme, Vlaams beleid, onderwijs, Financiën, Griffie, Platteland en Europa en Omgevingsvergunningen voor het arrondissement Halle-Vilvoorde in eerste aanleg.

Dat betekent dat de bevoegdheden Landbouw en Streekproducten overgaan naar de CD&V-collega van Swinnen, Tom Dehaene. Hij wordt in die hoedanigheid ook bevoegd voor het Praktijkpunt Landbouw in Herent en het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch.

Bron: Eigen verslaggeving / Het Nieuwsblad

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek