header.home link

Voormalige tuinbouwschool wordt klimaatneutraal plattelandscentrum

21 december 2020

De Tuinbouw-site in Roosdaal gaat voortaan door het leven als het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch. “Deze site biedt onderdak aan een tiental verenigingen en organisaties, waaronder het Proefcentrum Pamel”, klinkt het bij de provincie Vlaams-Brabant.

Lees meer over:
Peerenbosch_PrrovincieVlaams-Brabant

De voormalige school onderging een grote verandering. “Na het vertrek van de laatste leerlingen in 2016 groeide de site uit tot een plattelandscentrum”, zegt Monique Swinnen, afscheidnemend gedeputeerde van land- en tuinbouw. “Landbouwonderzoek, biofruitteelt en sociale economie komen hier samen.” De 15 partners op de site, waaronder de sociale onderneming Pro Natura en zorgboerderij De Valier, versterken elkaar. Het Proefcentrum Pamel vormt de spil.

“De provincie Vlaams-Brabant doet hier praktijkonderzoek rond de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit”, klinkt het. “Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de telers.” Er zijn ondertussen nieuwe vergaderzalen gebouwd en er werden biomassaketels geïnstalleerd, waardoor de site klimaatneutraal werkt. Ook op het buitenterrein werd er verder geïnvesteerd. “Zo kwamen er nieuwe tunnels voor het praktijkonderzoek.”

“Twee biomassaketels leveren voldoende energie om de gebouwen van het hele centrum te verwarmen”, zegt beheerder Yves Hendrickx. “Door de serres niet meer te verwarmen, verminderde het energieverbruik. Alleen de zon zorgt nu voor warmte achter glas. De houtsnippers die gebruikt worden in de biomassa-installatie zijn in de toekomst afkomstig van het ecologisch kapbeheer en groenonderhoud op de site zelf en in de onmiddellijke omgeving”.

“Bovendien wordt elke regendruppel opgevangen en hergebruikt”, besluit Monique Swinnen. “Zonnepanelen zorgen voor duurzaam geproduceerde elektriciteit.”

 Meer info vind je hier.

Beeld: Provincie Vlaams-Brabant

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek