header.home link

Vijf West-Vlaamse serretelers starten met kweek van meelwormen

22 maart 2022

Het gaat om pilootprojecten die onderdeel zijn van het Entomoponics-project van Inagro waarbij de praktijkhaalbaarheid van meelwormenkweek onder teeltgoten onderzocht wordt. Door de installatie van kweekbakken onder de teeltgoten wordt de ruimte in de serre optimaal benut en ontstaat er voor de teler een alternatief verdienmodel. Het past ook in de circulaire landbouw omdat plantenresten als voedsel dienen voor de wormen. 

Lees meer over:
insecten-meelworm-tomaten-jerom-1250

Het project ’Entomoponics’ van Inagro onderzoekt de mogelijkheid van meelwormenkweek door en bij glastuinbouwers. Een hogere temperatuur in de serre leidt tot een optimaler groeiklimaat voor de meelwormen en tegelijkertijd kan de tuinbouwer de ruimte onder zijn teeltgoten hierdoor nuttig benutten en kan restmateriaal van de vruchtgroenteteelt dienen als voedingsbron. 

De meelwormenkweek kan op termijn dienen als alternatief verdienmodel voor de glastuinbouwer. Meelwormen zijn een eiwitbron en worden onder andere in veevoeder verwerkt. Het onderzoeksproject van Inagro startte medio vorig jaar en de eerste proeven met teeltbakken vonden plaats in de dakserre Agrotopia in Roeselare.  

Van onderzoek naar praktijk

Na geslaagde proeven, achten de onderzoekers de tijd nu rijp om het initiatief uit te rollen bij een handvol serretelers en gaat een volgende fase van het onderzoek in. De kweekbakken uit aluminium en hardboard zijn gemaakt in de werkplaats van Inagro. De insecten zelf worden aangebracht in plastic euroboxen die in en uit de kastjes geschoven kunnen worden. 

De eerst pilootprojecten zijn eind januari al van start gegaan. Naast het broed werd een starthoeveelheid tarwezemelen in de kweekbakken aangebracht. Dit dient als droogvoeder voor de wormen. De telers werden hierbij geassisteerd door een onderzoeker van Inagro die hen ook een voedingsschema bezorgde voor het bijvoederen met natvoer dat tijdens de kweek met de regelmaat van de klok moet gebeuren. Deze vochtbron kan, zo blijkt uit eerdere proeven, bijna elke plantaardige reststroom zijn die op het bedrijf vrijkomt. Enkel rauw tomatenloof is uit den boze, want dat is toxisch voor de wormen.  

insecten-meelworm-tomaten-jerom-2-1250

Eén van de deelnemende bedrijven is Agrokom uit Oostnieuwkerke. Daar werd onder de komkommergoten een opstelling van tien kweekbakken aangebracht. Telers Nico en Michiel Perneel voederen de insecten sindsdien met snoeiafval en afgekeurde vruchten en zeggen een voorspoedige ontwikkeling te merken. Het onderhoud van de kweek kost volgens Nico minder arbeid dan initieel gedacht, wat perspectief biedt voor de toekomst. 

Komkommer-, tomaten- en paprikatelers 

Bij Geert Neerinck (Neegro) uit Ingelmunster kwam een piloot van 60 kweekbakken te staan onder de tomatengoten. Deze moet per cyclus van grofweg 10 weken in staat zijn om 120 kg meelwormen op te leveren. Uit een tussentijdse meting blijkt dat de wormen sneller groeien dan initieel verwacht en mogelijk kan de groeicyclus verlaagd worden naar 9 weken. Omdat de meelwormen geen tomatenbladeren mogen eten, krijgen zij tomaten voorgeschoteld die niet geschikt zijn voor verkoop.  

insecten-meelworm-tomaten-jerom-3-1250

De laatste twee piloten werden begin maart opgeleverd. Zo engageert Wim Saelens uit Langemark-Poelkapelle (Husagro) zich om een opstelling van 50 bakken te onderhouden onder zijn tomatenteelt. 

Een verschillende pilootprojecten moeten uitwijzen wat het beste teeltsysteem, het beste klimaat, voedingsbron is en hoe rendabel dergelijke combiteelten kunnen zijn of worden. Het Entomoponicsproject loopt nog tot medio 2023.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek