header.home link

Agro-Incubator VIB: “Zelfde maisopbrengst bij 40 procent minder watergift”

20 oktober 2021

De ‘Agro-Incubator’ van VIB, die deze week officieel werd ingehuldigd, moet onderzoek faciliteren naar duurzame landbouw en voedselproductie van de toekomst. Inmiddels lopen er al proeven met wilde bonen, mais en soja. Het onderzoek naar mais moet leiden tot een ras dat met 40 procent minder watergift of met 40 procent minder meststofgift dezelfde opbrengst realiseert.

S_IMG_8696

“Je kan hier onder zeer gecontroleerde omstandigheden onderzoek uitvoeren. Je kan factoren uitsluiten en isoleren, hetgeen je bij de openluchtteelt niet kan doen. Daar heb je altijd bijkomende factoren waardoor je het effect en de impact van één enkele factor niet kunt destilleren.” Aan het woord is Isabel Roldán-Ruiz, onderzoeksdirecteur bij ILVO. Zij legt uit waarom serres ideale onderzoekslocaties zijn voor openluchtteelten.

Veel vraag naar gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten

ILVO is als strategische partner betrokken bij de Agro-Incubator van VIB in Nevele. Het onderzoekscentrum is uitgerust met hoogtechnologische teelt- en meetapparatuur. Deskundigen van ILVO en VIB werken er samen en ondersteunen geïnteresseerde partijen (startups en bestaande bedrijven) bij gewasonderzoeken. Bedoeling is om de locatie uit te laten groeien tot een broedplaats voor nieuwe, innovatieve teeltechnieken en gewassen.

VIB Agro-Incubator Crevits (5)

ILVO wil de onderzoekslocatie eveneens inschakelen voor haar eigen veredelingsonderzoek. “Een serre is een tussenstap tussen laboratoriumonderzoek en veldproeven en wij kregen de afgelopen jaren veel verzoeken van bedrijven naar dit soort onderzoeksfaciliteiten. Daarom zijn we blij dat dit van de grond komt”, vervolgt Roldán-Ruiz.

Onderzoek naar droogteresistentie wilde bonen

Eén van de eerste organisaties die gebruik maakt van de Agro-Incubator is Plantentuin Meise dat informatie verzamelt rond de droogtetolerantie van bonen, het voornaamste ingrediënt in de voeding van miljoenen mensen wereldwijd. Plantentuin Meise beschikt over een collectie van 2.000 wilde bonenvariëteiten en test nu 200 exemplaren op droogteresistentie.

Belangrijk onderdeel van de Agro-Incubator is de fenotyperingsinstallatie, een installatie waarmee uiterlijke kenmerken van het gewas onderzocht kan worden. De installatie is uitgerust met diverse camera’s en meetapparatuur waarmee 100 parameters in kaart gebracht kan worden, variërende van grootte, gewicht, bladkleur, wortelmassa enz. 

Van blote oog naar algoritmes

“Traditioneel is veredelingswerk deels gevoelswerk en het gebeurde veelal met het blote oog, maar tegenwoordig kunnen er veel meer data gegenereerd worden”, vertelt Xavier Scheldeman, onderzoeksdirecteur van Plantentuin Meise, tijdens de officiële opening van de Agro-Incubator. Scheldeman ziet veel mogelijkheden in het moderne veredelingsonderzoek dat met artificiële intelligentie verder ontwikkeld kan worden.

Door de observaties van de plantengroei onder verschillende regimes van bewatering te combineren met moleculaire data wil Plantentuin Meise ook blootleggen welke genen in het planten-DNA verantwoordelijk zijn voor droogteresistentie. “Eens de onderliggende mechanismen van plantengroei bij droogte ontrafeld zijn, kunnen de bevindingen vertaald worden naar andere voedingsgewassen zoals soja of maïs, en bijdragen tot duurzame oplossingen voor het klimaat.”

S_IMG_8712

Gelijke maisopbrengst bij 40 procent minder water

Een andere gebruiker van het eerste uur is Inari Agriculture, een groeiende Amerikaanse agrobiotech start-up die Amerikaanse veredelaars assisteert met hoogtechnologisch onderzoek. Momenteel voert het bedrijf onderzoek uit voor een klant naar maisgewassen die minder meststoffen en water nodig hebben. “We onderzoeken maisrassen die bij 40 procent minder water dezelfde opbrengst halen en maisrassen die bij 40 procent minder meststofgift dezelfde opbrengst halen”, vertelt Fred van Ex, managing director van de Inari-vestiging in Gent.

Het onderzoek in de serre zal nog minstens twee jaar lopen en Van Ex verwacht niet voor 2027 een te commercialiseren product in handen te hebben. Volgend op de proeven in de serre in Nevele wordt het onderzoek buiten vervolgd. “We zullen de mais uitzaaien op verschillende proefvelden om een beeld te krijgen in welke natuurlijke omstandigheden welke variëteiten zich het best ontwikkelen.”

Volgens hem past het partnerschap van Inari en VIB ook goed bij de duurzaamheidsplannen van de Europese Unie. "Om de ambitieuze doelstellingen van de Farm-to-Forkstrategie van de Europese Unie te halen, zijn hechte samenwerkingen tussen de publieke en private sector met technologisch geavanceerde faciliteiten nodig. De combinatie van Inari SEEDesign™-technologie en de VIB Agro-Incubator biedt precies dat."

S_IMG_8725

De Agro-Incubator van VIB in Nevele wordt aangestuurd door Stijn Dhondt van VIB die ons rondleidde op de site.

S_IMG_8743
Uitgelicht
Vlaams minister van Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft de Agro-Incubator van onderzoeksinstituut VIB in Nevele geopend. In het onderzoekscentrum onder glas wordt g...
19 oktober 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek