header.home link

Versoepelde afstandsregels voor pluimveestallen worden verstrengd

22 maart 2021

De versoepelde afstandsregels voor pluimveestallen zullen worden aangepast. Dat heeft minister Zuhal Demir (N-VA) laten weten in een schriftelijk antwoord op de vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit, het voormalige sp.a). “Sinds mijn aantreden worden dossiers opnieuw getoetst aan een meer striktere bepaling op het vlak van landschappelijke inpasbaarheid”, reageert de minister.

Lees meer over:

“Aanvankelijk moesten stallen met meer dan 60.000 dieren rekening houden met een afstand van 500 meter tot 1 kilometer ten opzichte van gevoelige woon- en natuurgebieden”, weet Ludwig Vandenhove. “Met een ministerieel besluit van voormalig omgevingsminister Joke Schauvliege (CD&V) werden destijds die regels versoepeld tot een afstand van 250 of 300 meter.” Voor stallen van meer dan 80.000 kippen moest voortaan slechts een afstand van 250 of 300 meter worden gerespecteerd, naargelang van de waarderingspunten.

De Raad van State oordeelde in het arrest van 2 mei 2019 echter dat deze versoepeling in strijd was met het standstill-beginsel, dat inhoudt dat de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in Vlaanderen er niet op mag achteruit gaan. De afstandsregels in de gewijzigde regelgeving zijn dus onwettig verklaard, waardoor in de praktijk opnieuw wordt getoetst aan de oude, strenge afstandsregels. “Aangezien de bepalingen niet vernietigd zijn, blijven ze nog steeds ingeschreven in de regelgeving”, zegt Ludwig Vandenhove. “Dat kan tot rechtsonzekerheid leiden en betwistingen over welke regels nu precies moeten worden toegepast.”

De versoepelde afstandsregels kunnen niet worden toegepast en ik heb stappen genomen om die onwettigheid in de wetgeving aan te passen

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

Bevoegd minister Zuhal Demir laat in haar antwoord weten dat die rechtsonzekerheid moet worden weggenomen en dat de versoepelde afstandsregels niet meer kunnen worden toegepast. “Ik heb stappen genomen om die onwettigheid in de wetgeving aan te passen”, reageert ze. “Sinds mijn aantreden worden dossiers opnieuw getoetst aan een meer striktere bepaling op het vlak van landschappelijke inpasbaarheid. Ik ben ook niet van plan om deze versoepeling te herstellen voor grote stallen.”

Bron: HBvL / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek