header.home link

Van bataat tot zeekraal, innovatie in de landbouw neemt een vlucht

21 september 2021

De teelt van zoete aardappel en zeekraal, duurzame verdienmodellen, antibioticavrije varkens, plantaardige eiwitten en aandacht voor het mentale welzijn van landbouwers. Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) steunt 46 creatieve en innoverende projecten die als voorbeeld gelden voor de innovatie binnen de land- en tuinbouwsector.

Lees meer over:
bataat-zoeteaardappel

Naar aanleiding van een projectoproep rond innovaties in de landbouw van het Departement Landbouw en Visserij dienden tientallen landbouwers een aanvraag in. “Dat resulteerde in 46 projecten die effectief tot uitvoering zullen komen. Onze land- en tuinbouwers staan paraat om te innoveren en kijken met een open geest naar nieuwe ontwikkelingen”, vertelt minister Crevits.

De steun biedt land- en tuinbouwers de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. De geselecteerde projecten omvatten diverse thema’s als nieuwe teelten en teelttechnieken, afvalvermindering, robotisering en het bruikbaar maken van lokale teelten en reststromen als diervoeder en eiwitbron.

Zo zijn er enkele projecten om de teelt van de zoete aardappel (bataat) in Vlaanderen te verbeteren. Bataat is een groente die tot voor kort volledig geïmporteerd werd. Ze blijkt goed te gedijen in Vlaanderen. Een aantal telers hebben zich daarvoor gegroepeerd in een Europees partnerschap voor innovatie (EIP). De investeringsprojecten voor VLIF-innovatie sluiten volledig aan bij dit EIP-project. Andere projecten focussen op investeringen in de productie van zeekraal, een zilte teelt of het gebruik van robots.

VILT TeeVee trok er onlangs op uit om de mechanisatie in de bataatteelt door te lichten:

Ten slotte zijn er ook enkele projecten rond de ontwikkeling van machines die het mogelijk maken meer gebruik te maken van lokale teelten, lokale eiwitbronnen en reststromen die als diervoeders kunnen worden gebruikt. Zo wordt onder andere geïnvesteerd in de ontwikkeling van een mobiele eiwittoaster om van lokaal geteelde veldbonen optimaal voeder te maken voor koeien.

Van mentaal welzijn tot verwerking paddenstoelvoetjes

Via de EIP-partnerschappen wil Crevits innovatie aanmoedigen en een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en landbouwers stimuleren. In zo’n partnerschap, of een zogenaamde operationele groep, zoeken landbouwers en onderzoekers samen naar oplossingen voor bepaalde problemen of uitdagingen in de landbouwbedrijfsvoering. De ideeën voor de projecten zijn grotendeels ontstaan bij de landbouwers zelf. Zij worden nauw betrokken bij het innovatieproces waardoor de vertaalslag naar de praktijk snel gemaakt is.

Deze oproep voor EIP-projecten legde de focus op ‘innovatieve duurzame verdienmodellen’ en ‘welbevinden van de landbouwers’. Zeker in het licht van de coronacrisis die mentaal dikwijls zwaar woog op de bedrijven, zijn dit prioritaire thema’s. Met de projectoproep worden stappen vooruitgezet op het vlak van innovatie en transitie op die vlakken. 

In totaal hebben 16 EIP-projecten groen licht gekregen. Daarvan gaan er 7 aan de slag met duurzame verdienmodellen rond antibioticavrije varkens, voedselbossen en plantaardige eiwitten uit serres en onderzoek voor de verwerking van paddenstoelvoetjes voor cosmetica en de uitwerking van een coöperatief markt- en risico managementsysteem in de varkenshouderij. Verder zullen 2 groepen focussen op innovaties om het mentale welzijn van de landbouwers en hun families te verbeteren door samen te werken met de welzijnssector en een lespakket uit te werken met getuigenissen van landbouwers en bedrijfsbezoeken. De overige groepen maken werk van het gebruik van reststromen (teeltsubstraten, water en nutriënten uit mest), toekomstgericht beweiden en digitalisering in de boomkwekerij.

De projecten duren zo’n twee jaar en lopen af tegen ten laatste begin 2024.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek