header.home link

"Uitbuiting is schering en inslag in landbouwsector"

11 juni 2015
Landbouw is een van de economische sectoren in de EU waarin “op grote schaal” arbeidsuitbuiting voorkomt. Dat stelt het European Agency for Fundamental Rights (FRA) vast op basis van een nieuw rapport dat de hele EU onder de loep neemt. Voor de consument is het vaak koffiedik kijken of achter een bepaald voedingsproduct uitbuitingspraktijken schuilgaan. Het FRA pleit voor een kordate en urgente aanpak.
Lees meer over:

Landbouw is een van de economische sectoren in de EU waarin “op grote schaal” arbeidsuitbuiting voorkomt. Dat stelt het European Agency for Fundamental Rights (FRA) vast op basis van een nieuw rapport dat de hele EU onder de loep neemt. Voor de consument is het vaak koffiedik kijken of achter een bepaald voedingsproduct uitbuitingspraktijken schuilgaan. Het FRA pleit voor een kordate en urgente aanpak.

Ondanks een uitgebreide Europese wetgeving ter bescherming van de werknemers blijkt uitbuiting op de Europese arbeidsmarkt toch nog schering en inslag te zijn. Dat blijkt uit een rapport van het FRA. Concreet gaat het vaak om werknemers die zich binnen de EU verplaatsen, hun rechten niet kennen en gedwongen zijn om minderwaardige arbeidsvoorwaarden te accepteren omdat ze bijvoorbeeld illegaal in een land verblijven. Volgens het rapport lopen daders weinig risico om te worden vervolgd.

“In sommige EU-lidstaten is het dan wel strafbaar om mensen onder de bedoelde slechte voorwaarden in dienst te stellen, maar al te vaak is de sanctie te laag en staat ze niet in verhouding tot de ernst van de schending van de grondrechten”, aldus het rapport. “We hebben het over een intern Europees probleem dat om urgente maatregelen vraagt. De EU-lidstaten moeten zich meer inspannen om een klimaat te creëren waarin ernstige vormen van arbeidsuitbuiting niet worden getolereerd en stappen zetten om de situatie effectiever te kunnen controleren en overtreders te bestraffen”, zegt Constantinos Manolopoulos, interimdirecteur van het bureau.

Wat zijn symptomen van arbeidsuitbuiting? Een exorbitant laag loon bijvoorbeeld. Volgens het rapport komt het voor dat maar 1 euro of zelfs minder wordt verdiend per uur, terwijl er werkdagen van twaalf uur of langer moeten worden gedraaid, zes of zelfs zeven dagen per week. Aangifte doen de meeste slachtoffers niet, want dan zijn ze hun inkomen of wat daarvoor doorgaat helemaal kwijt. Komt arbeidsuitbuiting ook in België en Nederland voor? Ja, hoewel niet alleen in de landbouw. Andere sectoren die zich wel eens tot duistere arbeidspraktijken laten verleiden zijn de horeca, de bouw en de verwerkende industrie, waaronder de vleesindustrie.

Meer info: FRA

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek