header.home link

Twee UGent-scripties in landbouwonderzoek beloond door Bayer

27 mei 2021

Voor het negende jaar op rij reikt het chemiebedrijf Bayer de jaarlijkse ‘Prijs voor Beste Scriptie’ uit voor thesissen met planten als belangrijkste studieobject. Bayer wil zo het onderzoek van studenten naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de bescherming van planten in de kijker zetten. Tijdens de plechtige proclamatie van de bio-ingenieurs van de UGent mochten de twee winnaars hun prijs in ontvangst nemen. “Beide scripties tonen aan dat er nog veel mogelijkheden zijn binnen de wetenschap van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen”, reageert professor Danny Geelen, hoofd van de beoordelingscommissie.

Lees meer over:
Graduation

Bayer beloonde twee scripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Een beoordelingscommissie onder leiding van professor Danny Geelen selecteerde twee laureaten. "Een mooie kans voor onze studenten om hun potentieel te tonen", vindt professor Danny Geelen, hoofd van de beoordelingscommissie aan de UGent. "We zien een groeiende bewustwording over hoe plantenproductie op een zo duurzaam mogelijke manier kan gebeuren.”

“Bayer is trots de prijs te mogen overhandigen aan twee studenten die waardevolle studies hebben verricht naar de verdere verduurzaming van gewasbescherming”, reageert ook Sylvain Moissonnier, topman van Bayer Crop Science in de Benelux. “Ze gaven niet alleen blijk van een goede kennis van de wetenschappelijke aanpak maar ook van de nodige nieuwsgierigheid waaruit innovatie vaak voortkomt.”

Tetramzuren als biologisch alternatief voor glyfosaat

Hanne Papaert won de hoofdprijs en mocht 1.000 euro in ontvangst nemen voor het bestuderen van tetramzuren. “De meeste grootschalige landbouwbedrijven zijn vandaag afhankelijk van het gebruik van synthetische herbiciden”, legt ze uit. “Eén van de meest gekende daarvan is glyfosaat, een breedspectrum herbicide dat uitgebreid gebruikt wordt over de hele wereld. Maar door de controverse rond het gebruik, de toename in resistentie en de beperkingen door de Europese Unie van synthetische herbiciden, is de zoektocht naar biologische alternatieven toegenomen. Ik deed onderzoek naar een biologische alternatief.”

“Tetramzuren zijn natuurlijk voorkomende moleculen die aangemaakt worden door verschillende soorten organismen”, gaat Papaert verder. “Voor het onderzoek werden meerdere analogen van de stof gemaakt. Tetramzuur werd samen met de analogen op verschillende plantensoorten getest om te zien welke het beste effect heeft.”

We zien een groeiende bewustwording over hoe plantenproductie op een zo duurzaam mogelijke manier kan gebeuren

Danny Geelen - Hoofd van de beoordelingscommissie aan de UGent

De bestrijding van vasculaire verwelkingsziekten

Ook Roelke De Paepe viel in de prijzen. “Ziekteverwekkers die het vaatweefsel of xyleem van planten koloniseren liggen aan de oorzaak van enorme opbrengstverliezen in een groot aantal gewassen van economisch belang, waaronder paprika, vlas en banaan”, legt De Paepe uit. “Ze veroorzaken ziektes die zorgen voor verwelking, dwerggroei en vasculaire verkleuring, vaak met de dood van de plant tot gevolg. Die ziekteverwekkers hebben zich leren aanpassen aan het nutriëntenarme xyleem, maar het is nog zeer onduidelijk hoe ze precies overleven in deze omgeving.”

Onder begeleiding van promotors Monica Höfte en Kathy Steppe, onderzocht De Paepe welke voedingsbronnen de ziekteverwerkers gebruiken en waar ze ze vandaan halen. “De xyleem koloniserende pathogenen gebruiken vooral voedingsbronnen zoals sachariden en aminozuren die een rol spelen in de celwand of het verdedigingssysteem van de plant”, klinkt het. “Behandeling met een osmoprotectant gedurende 24 uren bleek de symptomen van de verwelking in paprika significant te reduceren, wat wil zeggen dat osmoprotectanten mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen in de bestrijding van deze ziekte.”

Amerikaanse rechter verwerpt Roundup-akkoord Bayer

Bayer wordt in de Verenigde Staten geconfronteerd met tienduizenden klachten tegen Roundup, het onkruidbestrijdingsmiddel dat het chemieconcern in 2018 overkocht van Monsanto. Burgers stapten er naar de rechter met de claim dat ze kanker gekregen hebben door het onkruidbestrijdingsmiddel, een product op basis van de stof glyfosaat.

In juni vorig jaar werd er een akkoord bereikt om zowat 125.000 klachten in de VS te schikken. Maar het gerecht verwierp dat akkoord gedeeltelijk, vooral omdat het voorbehoud had bij de regeling voor toekomstige rechtszaken.

In februari bereikten Bayer en een reeks advocaten een nieuwe overeenkomst wat dat toekomstige luik betreft. Bayer zou "tot twee miljard dollar" (ruim 1,6 miljard euro) opzijzetten om toekomstige rechtszaken te schikken. Mensen die in de toekomst non-hodgkinlymfoom (een lymfeklierkanker) ontwikkelen, zouden tot 200.000 dollar schadevergoeding kunnen krijgen.

Een Amerikaanse rechter heeft echter geweigerd om dit akkoord van twee miljard dollar goed te keuren. Volgens rechter Vince Chhabria is het akkoord gunstig voor Bayer, omdat het de toekomstige juridische risico's voor het bedrijf beperkt. De rechter is van mening dat de deal de belangen niet voldoende beschermt van mensen die Roundup gebruikten voor februari 2021 en nog niet gediagnosticeerd zijn met non-hodgkinlymfoom. "Door de beslissing van de rechtbank wordt de deur gesloten voor een nationale oplossing voor potentiële toekomstige vervolgingen, wat het meest efficiënte mechanisme zou zijn geweest voor iedereen", reageerde Bayer.

Het chemieconcern kondigde ook een vijfpuntenplan aan om toekomstige claims aan te pakken. Zo zal Bayer de toekomst van producten op basis van glyfosaat voor consumenten in de Verenigde Staten herbekijken.

  1. Bayer zet een nieuwe website op met wetenschappelijke studies die relevant zijn voor de veiligheid van Roundup, met daarbij een verzoek aan EPA (het Amerikaans milieu-agentschap) om hierover te communiceren op labels.

  2. Hoewel het bedrijf actief blijft op de markt voor gazons en tuinen voor woningen, zal Bayer het gesprek aangaan met partners om de toekomst van op glyfosaat gebaseerde producten op de Amerikaanse residentiële markt te bespreken. De overgrote meerderheid van eisers in het Roundup -proces beweren dat ze Roundup voor gazon of tuin hebben gebruikt.

  3. Lopende inspanningen om bestaande claims te schikken zullen opnieuw worden beoordeeld. Het bedrijf zal ook de oprichting onderzoeken van een onafhankelijk wetenschappelijk adviespanel bestaande uit externe wetenschappelijke experts om wetenschappelijke informatie over de veiligheid van Roundup te beoordelen. De resultaten zal in dat geval openbaar worden gemaakt en aan de bovenstaande website worden toegevoegd. Het toont Bayer’s vertrouwen, de focus op de wetenschappelijke benadering en bereidheid tot transparantie.

  4. Het bedrijf blijft openstaan voor discussies over een schikking, mits eisers kwalificeren en men tot passende voorwaarden kan komen.

  5. Het hoger beroep in een aantal zaken, zoals de bekende Hardeman-zaak, wordt voortgezet.

Bron: UGent-Bayer / Belga

In samenwerking met: UGent-Bayer leerstoel ForwardFarming

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek