header.home link

Trager varen voor gezondere zeeën

31 maart 2021

Een verminderde vaarsnelheid betekent minder CO2-uitstoot, minder onderwaterlawaai door schepen en minder uitstoot van andere milieuvervuilende stoffen zoals zwarte koolstof. Dat zijn de conclusies van twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het Belgische ministerie van Milieu. “Ik wil dat België een voortrekkersrol gaat spelen om de impact van onderwatergeluid op het mariene leven aan te pakken”, klinkt het bij minister voor de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Lees meer over:

De onderzoeken, uitgevoerd door het onafhankelijk studiebureau TNO, tonen aan dat er een set van mogelijkheden is om de emissie van continu onderwatergeluid aanzienlijk te verminderen: van een beter design van schepen tot een lagere vaarsnelheid. “Voor marien leven, van garnaal tot walvis, zou dit een wereld van verschil zijn”, reageert minister voor de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) tijdens een webinar waar de resultaten werden voorgesteld. “Bovendien zouden veel van deze maatregelen ook op andere vlakken voordelig zijn. Ze kunnen immers naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de emissie van luchtvervuiling van het schip verminderen.”

Lagere vaarsnelheid

In de onderzoeken worden verschillende scenario's geanalyseerd op basis van harde gegevens over scheepsverkeer in de Noordzee. De belangrijkste bevinding is dat het beperken van vaarsnelheden tot 75 procent van de ontwerpsnelheid van schepen, leidt tot 10 procent minder uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen, zoals CO2, SOx, NOx en zwarte koolstof. Daarbij leidt het ook tot een aanzienlijke beperking van onderwaterlawaai.

“Het verlagen van de vaarsnelheid naar 75 procent van de ontwerpsnelheid is gemakkelijk toe te passen, te handhaven en te monitoren”, klinkt het. “Hierdoor ontstaat er ook een ‘gelijk speelveld', waarbij voor alle scheepstypen uit verschillende sectoren dezelfde maatregelen gelden en niemand onevenredig wordt benadeeld.”

De resultaten tonen dat een bescheiden beperking van de vaarsnelheid al veel voordelen oplevert voor het milieu

Carlos Bravo - Woordvoerder OceanCare

“Dit initiatief van de Belgische regering komt op een cruciaal moment en laat zien dat een bescheiden beperking van de vaarsnelheid al veel voordelen oplevert voor het milieu,” zegt Carlos Bravo, woordvoerder van OceanCare. “Wij hebben vergelijkbare ambitieuze activiteiten en trials nodig in de Middellandse Zee. Dat is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Met bindende maatregelen in combinatie met incentives steunen we de scheepvaart in de transitie naar een meer milieuvriendelijke werkelijkheid.”

Stillere zeeën

Een lagere vaarsnelheid zorgt ook voor een vermindering van het onderwatergeluid met één tot vier decibel. “Dit lijkt een beperkt effect maar decibel is een logaritmische schaal”, leggen de onderzoekers uit. “Eén tot vier decibel minder achtergrondlawaai kan resulteren in een toename van het communicatiebereik - of de afstand tot waar dieren een geluid kunnen waarnemen - met ruwweg 20 tot 40 procent.”

De onderzoeksbevindingen komen ook precies op het goede moment. Uit het door de EU gefinancierde project JOMOPANS (Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea) klonken alarmerende resultaten waaruit duidelijk naar voren komt hoe sterk het geluidslandschap van de Noordzee wordt gedomineerd door lawaai dat wordt veroorzaakt door schepen. Verschillende organisaties moedigen regeringen en de EU ook aan om de onderzoeksresultaten te gebruiken voor het reguleren van de scheepvaart wereldwijd.

Meer info over de onderzoeken vind je hier.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek