header.home link

Suikerbietentelers smachten naar zonneschijn in september

2 september 2021

Suikerbieten hebben dringend zon nodig om hun achterstand in suikergehalte in te halen. Jean-Paul Vanelderen, ondervoorzitter van de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB), stelt dat de sector afstevent op een suikeropbrengst vanaf 14 ton per hectare terwijl in voorgaande jaren steeds 15 tot 17 ton behaald werd. Wel liggen de bietenprijzen hoger door een stijging van de wereldprijzen voor suiker.

Lees meer over:

“We hopen op zonnig weer in september om iets van de achterstand in suikergehalte in te kunnen halen”, vertelt bietenteler Jean-Paul Vanelderen die ook een aantal vertegenwoordigende functies in de bietensector vervuld. Zo is hij ondervoorzitter van de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) en voorzitter van het Verbond van Tiense Suikerbietplanters.

Vanelderen stelt dat het suikergehalte door de weinige zon tijdens deze zomer op een laag niveau ligt. Werd er de afgelopen jaren 15 tot 17 ton suiker van een hectare gehaald, kan deze opbrengst dit jaar mogelijk stokken bij 14 ton. “Maar bij veel zon in september kunnen we ook nog richting de 15 ton gaan. Door een goede bladgroei zijn alle voorwaarden aanwezig om zon om te zetten in suiker.” Volgens hem verloopt de verdere groei normaal waardoor ook dezelfde opbrengsten per hectare verwacht kunnen worden, zo’n 85 ton.

Schaalvergroting in de bietensector

Ons land telt in totaal ongeveer 6.000 bietenplanters die een areaal van zo’n 60.000 hectare bewerken. Sinds enkele jaren is er sprake van een trend van schaalvergrotingen. Dit heeft volgens de CBB-ondervoorzitter onder andere te maken met de prijszetting die de afgelopen jaren niet goed was. “In 2017 is het quotum losgelaten en zijn ook de minimumprijzen verdwenen. Vaak liggen de huidige prijzen onder deze minimumprijzen waardoor bietentelers het moeilijk hebben.”

De bietenprijs is gekoppeld aan de prijs van suiker. Doordat suiker net als andere grondstoffen in prijs stijgt, kunnen boeren de mindere suikeropbrengsten mogelijk compenseren door hogere prijzen. Vanelderen merkt echter op dat de suikerfabrieken strenge ontvangstnormen hanteren. “Bij de Tiense Suikerraffinaderij wordt een suikergraad van 18 procent gehanteerd als minimum en bij Iscar Sugar ligt dat percentage op 17,5 procent. Bij elke graad minder suiker betaalt de suikerbietenverwerker drie procent minder uit. Als we dus op een suikergehalte van 15 procent uitkomen, hebben we zo’n 9 procent omzetderving.”

Bij veel zon in september kunnen we ook nog richting de 15 ton suiker per hectare gaan

Jean-Paul Vanelderen - ondervoorzitter CBB

De Tiense Suikerraffinaderij en Iscar Sugar, met een suikerfabriek in Fontenoy, zijn de enige suikerbietverwerkers in ons land. Twee derde van de suikerbieten worden door de Tiense suikerraffinaderij verwerkt, een derde door Iscar Sugar. Restmateriaal dat na de onttrekking van suiker overblijft, wordt als perspulp verkocht aan de veevoerindustrie.

De Belgische bietenteelt is geconcentreerd in de regio Haspengouw en Henegouwen op  zwaardere grond die het vocht goed vasthoudt. Deze eigenschap maakt ook dat suikerbieten relatief goed bestand zijn tegen hoge temperaturen. Ook tijdens de warme zomers van de afgelopen jaren, noteerde de sector behoorlijke opbrengsten. “De suikerbiet wortelt diep, waardoor hij makkelijker aan vocht kan komen en ook drogere periodes goed kan doorstaan”, besluit Vanelderen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek