header.home link

Stroom aan recalls voor verontreinigd sesamzaad nog niet voorbij

22 februari 2021

Al sinds september vorig jaar volgen de terugroepacties rond sesamzaad zich elkaar in sneltempo op wegens een te hoog gehalte ethyleenoxide. Wat is er eigenlijk aan de hand? 5 vragen aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

sesame-brood-zaad-sesamzaad_1280

“Deep Roasted Sesame Dressing van het merk Kewpie teruggeroepen”, “FAVV roept Adventure Food Energy Bar Seeds terug”, “Terugroeping van Horta Sesamzaad Bakers@Home 300g”… Sinds half september 2020 regent het recalls voor producten met sesamzaad. De teller staat ondertussen op 139, waarvan 26 in 2021. En daar zal het zeker niet bij blijven, klinkt het bij het FAVV.

Wat is het probleem met het sesamzaad uit India?

De haven van Antwerpen is de belangrijkste toegangspoort tot Europa voor sesamzaad uit India. Meer dan de helft van de uit India aangevoerde loten sesamzaad wordt door Belgische handelaars verwerkt.

Uit een analyse op een lot sesamzaad is gebleken dat het maximumresidugehalte (MRL) voor de stof ethyleenoxide (ETO) overschreden was. De Europese Unie laat het gebruik van die stof als gewasbeschermingsmiddel niet toe. Maar in India wordt ethyleenoxide wel gebruikt om het sesamzaad te desinfecteren. Het spreekt voor zich dat alleen partijen die voldoen aan de vastgestelde MRL van 0,05 mg/kg in de Europese handel mogen worden gebracht.

Hoe komt het dat er na 6 maanden nog steeds terugroepacties zijn?

We hebben de partijen sesamzaad, die nog in stock waren, onmiddellijk geblokkeerd zodat ze niet verder verspreid konden worden. Een deel van het verontreinigd sesamzaad was naar andere bedrijven gegaan waar de zaden worden verwerkt in verschillende eindproducten zoals broodmixen, broden, crackers, enzovoort.  

Sesamzaden worden meestal in kleine hoeveelheden verwerkt. Dit is een eerste verklaring voor het grote aantal getroffen producten en levensmiddelen. Voor elk van deze producten moet een risicoanalyse worden uitgevoerd en een tracering worden opgestart. Vandaar dat de producten stapsgewijs worden terug geroepen en dit heeft de gekende stroom van recalls tot gevolg.

Het FAVV heeft als allereerste de andere lidstaten op de hoogte gebracht door een melding te doen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed). Intussen zien we dat er ook loten in andere lidstaten worden geanalyseerd want ook daar wordt sesamzaad ingevoerd. België wordt op zijn beurt ook op de hoogte gebracht van niet-conforme levensmiddelen in andere lidstaten via dit RASFF-systeem. Dit is een bijkomende verklaring voor het aantal terugroepingen.

Sesamzaad wordt in kleine hoeveelheden verwerkt waardoor een groot aantal producten moeten teruggeroepen worden

FAVV

Waar kan ik de recalls raadplegen?

Voor elke terugroeping wordt de nationale pers geïnformeerd en controleert het FAVV of de betrokken onderneming de informatie correct communiceert en verspreidt. Het FAVV verspreidt zelf ook de informatie via de website, een specifieke nieuwsbrief, de website en de sociale netwerken Facebook en Twitter. Daar vind je een volledig overzicht van de terugroepingen.

Sinds 26 oktober moet elke zending sesamzaad een officieel certificaat moet hebben dat bewijst dat het voldoet aan de Europese regels. Hoe wordt dit gecontroleerd?

Om te vermijden dat er nog verontreinigde sesamzaden vanuit India naar Europa worden geïmporteerd zijn er zowel op Belgisch als Europees niveau maatregelen genomen. Alleen partijen die voldoen aan de vastgestelde MRL van 0,05 mg/kg mogen in de Europese handel worden gebracht. Op die manier is er zekerheid dat de producten voldoen aan de  vastgestelde maximumwaarden voor residuen in de Europese wetgeving en dat ze dus veilig zijn voor de consumenten.

Vanuit de Europese Commissie zijn er daarnaast inderdaad nieuwe voorwaarden vastgelegd. Het certificaat, dat sinds 26 oktober verplicht is, moet worden afgeleverd door de officiële Indiase autoriteiten en dat wordt gecontroleerd bij binnenkomst in Europa. Deze certificering bepaalt dat de zaden voldoen aan de Europese regels op vlak van de MRL van gewasbeschermingsmiddelen. Het FAVV heeft aan de Belgische invoerders opgelegd om zendingen van de verdachte Indiase leveranciers die voor 26 oktober 2020 zijn vertrokken, en dus nog geen certificaat hadden, te analyseren.

Daarnaast wordt ook de controlefrequentie in de Europese grenscontroleposten opgevoerd: 50 procent van de inzendingen worden gecontroleerd en bemonsterd voor ze op de Europese markt worden gebracht. Voor België gebeuren deze monsternemingen door het FAVV.

Het FAVV volgt de situatie nauw op en benadrukt dat het alles in het mogelijke stelt om de consumenten zo snel mogelijk op de hoogte te brengen wanneer een product wordt teruggeroepen dat niet-conform blijkt te zijn. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog producten zullen worden teruggeroepen in het kader van deze problematiek. We raden altijd aan om onze kanalen goed in het oog te houden.

Ik heb toch een teruggeroepen product gegeten. Hoe schadelijk is dit?

De risicoanalyse die werd uitgevoerd, wijst op een ‘potentieel chronisch risico’. Dat wil zeggen dat er een mogelijk risico is op lange termijn voor de gezondheid van mensen die dagelijks deze sesamzaadjes in grote hoeveelheden en op lange termijn zouden consumeren. Als je dus 1 keer per ongeluk een kleine hoeveelheid gegeten hebt, zal er geen acuut risico zijn.

Uitgelicht
Wat is de impact van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid? Deze discussie wordt op het scherpst van de snede gevoerd, jammer genoeg niet altijd op basis van juiste feite...
30 oktober 2019 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek