header.home link

Regering keurt steunregeling voor weersverzekering goed

Vrijdag gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een subsidieregeling voor landbouwers die hun teelten verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. De zogenaamde brede weersverzekering gaat begin volgend jaar in voege, en kan teeltschade vergoeden als de opbrengst minstens 20 procent lager ligt dan het gemiddelde van de voorafgaande jaren. “Opdat de markt zich zou kunnen ontwikkelen, voorzie ik dat tot 65 procent van de verzekeringspremie terugbetaald zal worden door de overheid”, zegt minister van Landbouw Koen Van den Heuvel.
31 maart 2019  – Laatste update 14 september 2020 14:49
Lees meer over:

Vrijdag gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een subsidieregeling voor landbouwers die hun teelten verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. De zogenaamde brede weersverzekering gaat begin volgend jaar in voege, en kan teeltschade vergoeden als de opbrengst minstens 20 procent lager ligt dan het gemiddelde van de voorafgaande jaren. “Opdat de markt zich zou kunnen ontwikkelen, voorzie ik dat tot 65 procent van de verzekeringspremie terugbetaald zal worden door de overheid”, zegt minister van Landbouw Koen Van den Heuvel.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers die een brede weersverzekering sluiten tot 65 procent van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. De terugbetaling kan aangevraagd worden voor alle verzekerde open teelten op Vlaamse landbouwgrond. Verzekeraars kunnen geleden teeltschade vergoeden van zodra het verlies aan opbrengst minstens 20 procent bedraagt ten opzichte van het meerjarig gemiddelde.

“Onze land- en tuinbouwers worden met diverse risico’s geconfronteerd. Het grootste deel van hun productie bevindt zich in open lucht, onbeschut tegen klimatologische omstandigheden”, beseft minister van Landbouw Koen Van den Heuvel. “In tegenstelling tot in onze buurlanden hadden de Vlaamse landbouwers nog geen mogelijkheid om zich te verzekeren tegen dergelijke weersrisico’s. Dankzij deze subsidiemaatregel komt daar vanaf volgend teeltseizoen verandering in.”

Tot eind juni van dit jaar kunnen verzekeraars hun polis ‘brede weersverzekering’ laten erkennen door het Departement Landbouw en Visserij. Die erkenning garandeert de landbouwers dat het verzekeringsproduct in kwestie aan alle subsidievoorwaarden voldoet. Uiterlijk op 30 september moeten alle erkende verzekeringsproducten voor het jaar 2020 bekend zijn.

Beeld: provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek