header.home link

Rapport kritisch over Deense beslissing om alle nertsen te ruimen tijdens coronapandemie

In Denemarken is er een rapport verschenen dat erg kritisch is voor de beslissing van de Deense regering om de volledige nertsenpopulatie te ruimen uit vrees voor de verspreiding van een gemuteerde variant van het coronavirus. Volgens het rapport was er geen wettelijke basis voor die beslissing, maar handelde de Deense premier “niet kwaadwillig”.

1 juli 2022  – Laatste update 3 juli 2022 19:54
Lees meer over:

Begin november 2020 nam de Deense regering de beslissing om 15 tot 17 miljoen dieren in het land af te maken omdat ze drager waren van een gemuteerd coronavirus dat al op de mens was overgedragen. De vrees leefde dat dit gemuteerde virus de werking van een toekomstig coronavaccin op de helling zou zetten. Dit regeringsbesluit verwoestte in één klap de grootste bontindustrie van de Europese Unie.

Al snel werd echter duidelijk dat er geen wettelijke basis was voor de ruiming. De wet in Denemarken liet alleen toe om besmette dieren of dieren in besmet gebied te slachten. Daarop nam de Deense minister van Landbouw Mogens Jensen ontslag. “Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt tijdens mijn ministerschap en ik neem daarvoor de verantwoordelijkheid”, klonk het.

Maar dat was niet het enige probleem. Omdat verbrandingsovens de aanvoer van gedode nertsen niet kon volgen, werden de dieren begraven in de buurt van een meer. Daar dreigden ze het drink- en oppervlaktewater te vervuilen en dus moesten de dieren opnieuw opgegraven en verbrand worden. De Deense premier bood daarop in tranen haar verontschuldigingen aan.

Nu is er een rapport van een parlementaire commissie verschenen dat zeer kritisch is voor het toenmalige regeringsbeleid. Volgens het rapport heeft premier Frederiksen Denemarken “schromelijk misleid” toen ze aankondigde dat de hele pelsdierenpopulatie in het land geruimd moest worden. Het spreekt ook van “laakbaar gedrag” van de Deense regering. Toch beschuldigt het rapport Frederiksen niet van kwaadwilligheid of opzet.

In de parlementaire commissie heeft de premier haar fouten erkend, maar ze hield ook vol dat ze niet wist dat er geen wet was die haar toestond om tot ruiming over te gaan. Frederiksen herhaalde er ook dat het besluit om alle nertsen te doden, was genomen “op basis van een zeer ernstige risicobeoordeling”. In een reactie zegt ze nu dat ze zich geruggesteund voelt door het eindrapport van de commissie. Wel verontschuldigde ze zich nogmaals bij de nertsenkwekers.

Hoewel de parlementaire commissie oordeelde dat zij niet kan concluderen of de Deense premier schuldig is aan grove nalatigheid, is het nu aan het parlement van Denemarken om te beslissen of er verdere disciplinaire maatregelen nodig zijn. Een eventuele afzetting uit het ambt behoort tot de mogelijkheden, al is dat een zeldzaam verschijnsel in Denemarken.

De hele nertsensaga kostte de Deense belastingbetaler al een bom geld. Vorig jaar stemde het Deense parlement stemde in met een schadevergoeding van maximaal 19 miljard Deense kronen (1,75 miljard euro) aan nertsenfokkers voor het verlies van hun bedrijf en toekomstige inkomsten. Meer dan 1.200 nertsenfokkers vroegen intussen een compensatie aan voor de definitieve sluiting van hun bedrijf, terwijl er slechts 15 een compensatie vroegen voor een tijdelijke stillegging, wat erop wijst dat de overgrote meerderheid niet van plan is het fokken te hervatten.

Ook in Vlaanderen kwam er een eind aan de nertsenhouderij toen bleek dat de dieren heel gevoelig zijn voor het coronavirus. Hoewel er, zelfs na intensieve screening door het Voedselagentschap, nooit gevallen van besmettingen bij nertsen gevonden zijn, besloten alle Vlaamse nertsenhouders toch hun activiteiten stop te zetten uit vrees voor het virus. Aangezien er een uitdoofscenario was voorzien voor de nertsenkwekerijen tegen 1 december 2023, lijkt de kans groot dat ze hun activiteiten niet meer zullen hervatten. In tegenstelling tot Nederland, besliste Vlaanderen om het uitdoofscenario voor de sector niet te vervroegen. Nederland deed dat wel waardoor er sinds 31 maart 2021 geen nertsen meer gehouden mogen worden, drie jaar vroeger dus dan de oorspronkelijke deadline.

Alle Vlaamse nertsenhouders hebben aanvraag tot stopzetting ingediend
Uitgelicht
Alle 14 Vlaamse pelsdierhouderijen in Vlaanderen hebben een aanvraag tot stopzetting van hun activiteiten ingediend. Daarmee lijkt er vroegtijdig einde te komen aan de pelsdie...
15 juni 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Financial Times / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek