header.home link

Provincie Oost-Vlaanderen vernieuwt brochure “Van alle markten thuis 2022”

7 februari 2022

Bij verbredingsactiviteiten komt heel wat kijken op vlak van wetgeving, regelgeving, communicatie en marketing. De vernieuwde brochure bundelt alle info voor Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers rond multifunctionele landbouw.

thuisverkoop-hoeveverkoop-korteketen-hoevewinkel-provOostVlaanderen-1250

Veel land- en tuinbouwers zetten in op de toekomst en gaan op zoek naar nieuwe activiteiten voor hun bedrijf zoals thuisverkoop, zorgboerderij, landbouweducatie, hoevetoerisme, energieproductie, landschapsbeheer, …  De brochure ‘Van alle markten thuis’ bundelt infofiches per activiteit.

De brochure is een handig instrument om land- en tuinbouwers wegwijs te maken in de wet- en regelgeving, communicatie, promotiekanalen en subsidies van deze nieuwe nevenactiviteiten. Daarnaast wordt ook een overzicht gemaakt van (Oost-Vlaamse) organisaties, die hen met raad en daad bijstaan.

"Een ijsje eten op een hoeveterras, een teambuilding tussen de koeien, kamperen op de boerderij, een time-out voor jongeren, … Het zijn allemaal mogelijkheden om je land- of tuinbouwbedrijf te ontwikkelen en te versterken”, vertelt Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Platteland. “Je bedrijf wordt multifunctioneel en het contact tussen boer, klant en voedsel vaart er wel bij. De provincie wil de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers in de zoektocht naar aanpassingen in hun verdienmodel op weg helpen met de infofiches ‘Van alle markten thuis’."

De brochure is ondertussen aan een derde druk toe. Naast een actualisatie van de bestaande fiches werden ook een aantal nieuwe activiteiten zoals kamperen op de boerderij, energie produceren, ecosysteemdiensten aanbieden, ...  toegevoegd.

De digitale versie van de brochure is beschikbaar op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. Een papieren exemplaar van de brochure is te verkrijgen via landbouw@oost-vlaanderen.be.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek