header.home link

Provincie Limburg opent nieuwe mestsilo voor vlotte uitwisseling mest

26 oktober 2021

De provincie Limburg heeft aan de terreinen van pcfruit in Kerkom bij Sint-Truiden een nieuwe mestsilo van 3.700 m³ geopend. De mestsilo moet ervoor zorgen dat dierlijke mest uit het noorden van de provincie kan worden ingezet in het zuiden. Dit moet onder andere het gebruik van kunstmest reduceren in de Limburgse landbouw.

Lees meer over:
Mestsilo_Limburg_moors

Limburg onderscheidt in haar provincie twee landbouwstreken: in het noorden vinden we vooral gespecialiseerde veehouderij terwijl het zuiden vooral gekenmerkt wordt door akkerbouw en fruitteelt. Ongeveer 30.000 ton dierlijke mest uit het noorden wordt momenteel gebruikt als grondstof voor de akkerbouw in het zuiden.

“We stelden echter vast dat het ontbreken van de exacte mestsamenstelling en de onzekere beschikbaarheid er voor zorgden dat akkerbouwers meer kunstmest gingen gebruiken om de nutriëntbehoefte exact in te kunnen vullen. De nood drong zich op om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen”, aldus Inge Moors, gedeputeerde van de provincie Limburg voor Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Platteland en Europa (CD&V).

Inge Moors

Met deze mestsilo hebben akkerbouwers in de regio toegang tot dierlijke mest met een homogene en gekende samenstelling om exact hun nutriëntenbehoefte in te vullen en kunnen ze hun benodigde hoeveelheden kunstmest beperken

Inge Moors - gedeputeerde van de provincie Limburg (CD&V)

Minder stikstof, meer mest

Een nieuwe mestsilo van 3.700 m³ aan de terreinen van pcfruit in Kerkom, deelgemeente van Sint-Truiden, moet ervoor zorgen dat het lokaal mestoverschot in Noord-Limburg in het zuiden van de provincie ingezet kan worden. Door de ingebruikname van de mestsilo zullen op jaarbasis 22.000 eenheden stikstof uit dierlijke in plaats van uit kunstmest gebruikt worden, is de schatting van de provincie Limburg.

De mestsilo is voorzien van een mixer die de dunne en dikke fractie mengt waardoor er sprake is van homogene substantie. De grote verschillen in nutriëntgehalte tussen dunne fractie en dikke factie en de onvoorspelbaarheid was één van de redenen waarom de mest van de veehouders in het noorden niet ten volle benut werd. “Met het bouwen van deze mestsilo in Zuid-Limburg hebben akkerbouwers uit de regio toegang tot dierlijke mest met een homogene en gekende samenstelling om exact hun nutriëntenbehoefte in te vullen en kunnen ze hun benodigde hoeveelheden kunstmest beperken”, legt gedeputeerde Moors tijdens de officiële opening uit. 

Korte afstand tot percelen

Nog een voormalig obstakel dat met de mestsilo wordt opgevangen, is de logistiek. De akkerbouwer moet op zeer korte termijn beschikken over een grote hoeveelheid mest en voordelen van logistieke aard, zoals de eenvoudige opslag van kunstmest tegenover het complexe stockeren van dierlijke mest, deden hem vaker voor kunstmest kiezen.

Door de grote mestsilo zijn grote voorraden mest snel oproepbaar. Met de locatie in Kerkom bevindt deze zich overigens dichtbij de doelgroep. “De gemiddelde afstand van de mestsilo naar de te bemesten percelen is 6 kilometer. Voor het rechtstreeks transport was die 76 kilometer”, aldus de provincie.

Mestsilo_Limburg_

Moors spreekt van een win-winsituatie die met de mestsilo is ontstaan. Met het duurzaam inzetten van dierlijke mest worden er naast economische ook ecologische winsten geboekt. “Wanneer akkerbouwers meer dierlijke mest accepteren, daalt het gebruik van kunstmest én worden de landbouwgronden meer verrijkt met organische koolstof. Het gevolg hiervan is een verminderde uitspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater, wat een gunstig effect op de bodem- en waterkwaliteit heeft en voor hogere opbrengsten zorgt.”

De provincie heeft 565.000 euro voor het project uitgetrokken. 200.000 euro ging naar het vooronderzoek en de bouw van de silo slurpte 345.000 euro van het budget op.

Coöperatie Limcomest

De mestsilo wordt uitgebaat door de coöperatie Limcomest die bestaat uit de landbouwonderzoekscentra PVL, PIBO Campus en 19 veehouders en akkerbouwers. Deze partijen waren bij het vooronderzoek naar de mestsilo betrokken. Limcomest heeft de taak om de aan- en afvoer van drijfmest op elkaar af te stemmen. De site is afgesloten met een poort en de mestsilo is uitgerust met een debietmeter waarmee de hoeveelheid mest die aan- en afgevoerd wordt nauwkeurig kan worden nagemeten.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Provincie Limburg

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek